Fjordland Kongres: 7. feb. 2023 - Se mere her
NyhederArrangementerOm osMedarbejdereKarriereKontakt

Ugifte samlevende

Hvis i er ugifte samlevende, har du ikke arveret efter din samlever, dette selv om I har boet sammen i mange år, og evt. har børn sammen. Du arver kun din samlever hvis I opretter et testamente.

Hvis der ikke er oprettet testamente, vil arven blive fordelt efter arveloven med børnene på førstepladsen, forældrene på andenpladsen, søskende på tredjepladsen osv.
Hvis I ikke har børn, kan I testamentere alt, hvad I efterlader jer til hinanden.

Hvis du har børn, er børnene dine tvangsarvinger, og de skal som udgangspunkt arve 25 % af det du efterlader dig. Hvis I har boet sammen i mere end 2 år eller har fælles børn sammen, så har I mulighed for at testamentere 7/8 af det I efterlader jer til hinanden.

I forbindelse med oprettelse af testamentet, så skal I overveje, om arven efter jer skal være særeje for modtageren.
Hvis I har dine, min og vores børn skal I derudover have tænkt over, hvordan arven skal fordeles mellem børnene.
Eksempel dødsfald
Knud og Hanne har boet sammen i 10 år. De har sammen købt deres fælles hus, som de ejer i lige sameje. Knud og Hanne har aldrig fået oprettet testamente.

Knud afgår ved døden. Da der ikke er oprettet testamente, arver Knud’s forældre Knud’s andel af huset.

Knud’s forældre arver derudover alt, hvad Knud efterlader sig, herunder Knud’s andel af indboet i huset.
Eksempel dødsfald
Erik og Gitte har boet sammen i 10 år, og har under samlivet fået to børn. De har sammen købt deres fælles hus, som de ejer i lige sameje. Erik og Gitte har aldrig fået oprettet testamente.

Erik afgår ved døden. Da der ikke er oprettet testamente, arver børnene Eriks’s andel af huset. Børnene arver derudover alt, hvad Erik efterlader sig, herunder Erik’s andel af indboet i huset.

Pensioner og forsikringer

Det er vigtigt, at tjekke om dine pensioner og forsikringer bliver udbetalt til dem du ønsker ved din død. Dette kan du gøre ved at logge ind på www.pensionsinfo.dk

Du skal være særligt opmærksom, hvis du har begunstiget nærmeste pårørende og din ordning er oprettet før 1. januar 2008, da samleveren ikke blev betragtet som nærmeste pårørende i de gamle ordninger. Du kan læse mere om nærmeste pårørende her. 

Hvis du ønsker, at ændre på hvem der skal have udbetalt dine forsikringer og pensioner ved død, så skal du give meddelelse direkte til selskabet. Ændringen kan ikke ske ved oprettelse af testamente.

Hvis I har dine, mine og vores børn, så skal I være opmærksomme på, at de almindelige regler ikke tager højde for dette, og I vil have behov for, at ændre i begunstigelsen.

Samlivsophævelse

Hvis I går fra hinanden, så er hovedreglen, at I hver især udtager egne aktiver. Der kan dog være mulighed for, at den ene af jer er berettiget til et kompensationskrav. 

Ejes der aktiver som f.eks. fast ejendom i sameje, opløses samejet ved, at I indgår en frivillig aftale om aktivet.

Hvis I ikke kan blive enige, kan den ene part begære at aktivet sælges på en offentlig auktion. Den anden part har ikke mulighed for at modsætte sig den offentlige auktion.

Hvis begge parter har skrevet under på, at I hæfter solidarisk for gæld, vil hver af parterne hæfte for hele restgælden vedr. lån, som ikke bliver indfriet i forbindelse med evt. salg.

Samejeoverenskomst:

Ved erhvervelse af aktiver i sameje, er det en god ide at I får lavet en samejeoverenskomst, således at det er aftalt, hvorledes samejet skal opløses i tilfælde af samlivsophævelse. Det er ofte nemmere, at blive enige om at få lavet en aftale, når man er gode venner.

Ved samejeoverenskomsten kan det aftales, at I hver især skal have mulighed for at købe hinanden ud, enten ved at der trækkes lod mellem jer, eller ved at der afholdes en intern auktion. Samejeoverenskomsten giver derudover mulighed for, at den ene part af jer sætte ejendommen til salg ved en ejendomsmægler, såfremt ingen af parterne ønsker at overtage ejendommen. I forhold til offentlig auktion vil provenuet ofte være højere ved et salg gennem ejendomsmægler.
Kontakt vores ekspert på området, hvis du gerne vil høre mere om testamente for ugifte samlevende.

Vi er altid klar til at rådgive og vejlede dig, så du får lavet det helt rigtige testamente.
Henrik Aavild

HENRIK AAVILD

Jurist
Direkte: 9615 3052
E-mail: haa@fjordland.dk

Eksperter i landbrugsrådgivning

Vi giver dig 360° rådgivning. Du får det hele under det samme tag – og det er noget, vi ser som en stor styrke.
FÅ RÅDGIVNING NU
phone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram