Fjordland Kongres: 7. feb. 2023 - Se mere her
NyhederArrangementerOm osMedarbejdereKarriereKontakt

Særeje for livsarvinger

Hvilke overvejelser bør man gøre sig?

Hvis du ønsker at sikre, at den arv du efterlader dig ikke senere skal deles i forbindelse med skilsmisse og død, bør du overveje, om den arv du efterlader dig, skal være særeje for modtageren.

Hvis der ikke træffes bestemmelse om særeje ved oprettelse af testamente, vil arven tilfalde modtageren som formuefællesskab, hvilket betyder, at den ligedeles mellem modtageren og dennes ægtefælle i tilfælde af skilsmisse og død.
2 mennesker på trappe udveksler papir om særeje for livsarvinger

Hvilke muligheder er der?

Der kan træffes bestemmelse om særeje ved testamente, og der findes flere forskellige former for særeje. De mest brugte særejeløsninger er kombinationssæreje og fuldstændigt særeje. 
Disse former for særeje er illustreret nedenfor i eksempel 2 og 3.

Hvordan er det?

I et eksemplerne herunder, går vi ud fra følgende:
Ole og Lone er gift og har sammen 2 børn. Sammen ejer de 1 mio. kr., de har hverken oprettet ægtepagt eller testamente.
Ole har arvet 1 mio. kr. fra sine forældre. Lone har stadig sine forældre og har endnu ikke arvet.

EKSEMPEL 1:

Oles forældre har ikke oprettet testamente, arven efter dem indgår i ole og Lones formuefællesskab og skal dermed ligedeles.
Hvis Ole og Lone skal skilles:
Ole udtager 1 mio. kr. og Lone udtager 1 mio. kr.

Hvis Ole dør som den første:
Lone udtager 1 mio. kr. som boslod og 0,5 mio. kr. som arv, i alt 1,5 mio. kr. Børnene arver 0,5 mio. kr.

Hvis Lone dør som den første:
Ole udtager 1 mio. kr. som boslod og 0,5 mio. kr. som arv, i alt 1,5 mio. kr. Børnene arver 0,5 mio. kr.

EKSEMPEL 2:

Oles forældre har ved testamente bestemt, at Oles arv skal være kombinationssæreje.
Eks. på kombinationssæreje bestemmelse:

”Alt, hvad vore livsarvinger måtte arve efter os, samt alt, hvad der måtte tilfalde dem i form af livs- og ulykkesforsikringssummer samt rate- og kapitalpensionskonti, skal tilhøre dem som skilsmissesæreje og derfor ikke deles med deres respektive ægtefæller i tilfælde af separation eller skilsmisse. Det samme skal gælde indtægterne af særejet, samt hvad der træder i stedet for særejet.

Dør vore livsarvinger før deres respektive ægtefæller, bliver skilsmissesærejet automatisk fælleseje, således at ægtefællen eventuelt kan hensidde i uskiftet bo.

Overlever vore livsarvinger derimod deres respektive ægtefæller – eller dør vore livsarvinger og deres respektive ægtefæller samtidigt – skal alt, hvad der måtte tilhøre livsarvingerne som skilsmissesæreje i henhold til bestemmelserne ovenfor, dog tilhøre dem som fuldstændigt særeje og derfor ikke indgå i dødsboskiftet eller i et eventuelt uskiftet bo. Det samme skal gælde indtægterne af særejet, samt hvad der træder i stedet for særejet.”
Hvis Ole og Lone skal skilles:
Ole udtager 1 mio. kr. som særeje og 0,5 mio. kr. som boslod, i alt 1,5 mio. kr. Lone udtager 0,5 mio. kr. som boslod.

Hvis Ole dør som den første: (som formuefællesskab)
Lone udtager 1 mio. kr. som boslod og 0,5 mio. kr. som arv, i alt 1,5 mio. kr. Børnene arver 0,5 mio. kr.

Hvis Lone dør som den første:
Ole udtager 1 mio. kr. som særeje, 0,5 mio. kr. som boslod og 0,25 mio. kr. som arv, i alt 1,75 mio. kr. Børnene arver 0,25 mio. kr.

EKSEMPEL 3:

Oles forældre har ved testamente bestemt, at Oles arv skal være fuldstændigt særeje.
”Alt, hvad vore livsarvinger måtte arve efter os, samt alt, hvad der måtte tilfalde dem i form af livs- og ulykkesforsikringssummer samt rate- og kapitalpensionskonti, skal tilhøre dem som fuldstændigt særeje og derfor ikke deles med deres respektive ægtefæller, hverken i tilfælde af separation, skilsmisse eller død. Det samme skal gælde indtægterne af særejet, samt hvad der træder i stedet for særeje i overensstemmelse med særejet.”
Hvis Ole og Lone skal skilles:
Ole udtager 1 mio. kr. som særeje og 0,5 mio. kr. som boslod, i alt 1,5 mio.kr. Lone udtager 0,5 mio. kr. som boslod.

Hvis Ole dør som den første:
Lone udtager 0,5 mio. kr. som boslod og 0,75 mio. kr. som arv, i alt 1,25 mio. kr. Børnene arver 0,75 mio.kr.

Hvis Lone dør som den første:
Ole udtager 1 mio. kr. som særeje, 0,5 mio. kr. som boslod og 0,25 mio. kr. som arv, i alt 1,75 mio.kr. Børnene arver 0,25 mio. kr.

Altid den bedste rådgivning.
Få et godt råd

Eksperter i landbrugsrådgivning

Vi giver dig 360° rådgivning. Du får det hele under det samme tag – og det er noget, vi ser som en stor styrke.
FÅ RÅDGIVNING NU
phone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram