Fjordland Kongres: 7. feb. 2023 - Se mere her
NyhederArrangementerOm osMedarbejdereKarriereKontakt

Fremtidsfuldmagter

Hvad er en fremtidsfuldmagt?
-og har du overvejet at få lavet en i fremtiden?

Fremtidsfuldmagter er fuldmagter, som kan sættes i kraft en gang i fremtiden, hvis du bliver syg eller svækket og mister evnen til selv at tage vare på dine økonomiske eller personlige forhold. Du kan give fremtidsfuldmagt til en eller flere personer, som du selv udpeger. Det betyder, at den eller de personer du udpeger, skal tage hånd om dine økonomiske og/eller personlige forhold, hvis du selv bliver ude af stand til det.
Rådgivning om fremtidsfuldmagter familiejura
Det vil sige, at fuldmægtigen kan disponere med fuld bindende virkning for dig. Med andre ord kan du med en fremtidsfuldmagt – mens du endnu ikke er sygdomsramt – udpege den person, som du ønsker, skal varetage dine interesser, hvis du pga. demens, anden sygdom eller ulykke bliver ude af stand til det selv.

Vidste du at...

...hvis én i et samlevende par eller en ægtefælle går hen og bliver syg kan det have nogle alvorlige konsekvenser for den anden part.

Fordelen ved at oprette en fremtidsfuldmagt

Du har en mand og en kone. Manden bliver syg af en blodprop, en hjerneblødning, en demenssygdom eller en anden sygdom som gør at han ikke er ved sine fulde fem. Parret har fælles konti i banken hvilket betyder at alle fælles konti og hans bankkonto bliver låst. Kvinden vil derfor ikke kunne få adgang til fælles konti.

Det bliver problematisk for kvinden, da hun derfor ikke kan betale regninger, hun vil ikke kunne få adgang til sin egen løn eller varetage deres økonomiske dagligdag indtil der er søgt værgemål på manden eller han er blevet rask.

Det betyder også at kvinden ikke kan få ham på plejehjem, sælge fast ejendom og hvad der ellers kan være af nødvendige handlinger i en sådan situation. Der er kort sagt mange ting hun ikke kan få lov til at varetage på hans vegne.

For at kan udføre ovenstående handlinger i en situation hvor din partner eller mand bliver syg, kræver det at man har oprettet en fremtidsfuldmagt. Denne skal oprettes før man bliver syg – den skal altså oprettes mens man er rask. Når man først har oprettet den. så gælder den resten af livet, og den bliver først aktiveret hvis én af jer går hen og bliver syg.

Så kontakt os nu før det er for sent!

RING PÅ 9615 3000

Ofte stillede spørgsmål vedrørende fremtidsfuldmagter

HVORDAN LAVES EN FREMTIDSFULDMAGT?

Fremtidsfuldmagten oprettes i det digitale registreringssystem ved Tinglysningsretten. Fuldmagten underskrives digitalt og vedstås overfor notaren, som ligeledes underskriver digitalt. Det er vigtigt, at fuldmagten er udformet korrekt, således at den virker i overensstemmelse med hensigten, hvis det senere bliver nødvendigt at sætte den i kraft.

HVAD KOSTER EN FREMTIDSFULDMAGT?

Det koster et gebyr på 300 kr. Du skal derudover påregne udgifter til udarbejdelse og registrering af fuldmagten, hvis du ønsker hjælp til dette.

HVEM KAN OPRETTE EN FREMTIDSFULDMAGT?

Enhver person, der er fyldt 18 år og samtidig er i stand til, at handle fornuftsmæssigt.

HVORNÅR TRÆDER FREMTIDSFULDMAGTEN I KRAFT?

Fremtidsfuldmagten træder først i kraft, når fuldmagtsgiveren ikke længere selv kan varetage sine egne økonomiske og/eller personlige interesser. Den fuldmægtige skal anmode Familieretshuset om, at sætte fremtidsfuldmagten i kraft efter drøftelse med fuldmagtsgiveren. Yderligere skal de nærmeste pårørende orienteres, og der skal foreligge en lægelig udtalelse.

HVEM KAN VÆRE FULDMÆGTIG?

Du vælger selv, hvem du ønsker, der skal være fuldmægtig. Der er mulighed for, at vælge en eller flere personer.

KAN FREMTIDSFULDMAGTEN LAVES OM?

Du kan lave fuldmagten om, så længe du er i stand til at handle fornuftsmæssigt. Fuldmagten ændres på samme måde, som den oprettes.

GÆLDER GAMLE FREMTIDSFULDMAGTER STADIG?

Gamle fremtidsfuldmagter er som udgangspunkt stadig gældende. Der er dog kommet nogle nye retningslinjer, som fuldmagterne skal overholde bl.a. vedr. gaver samt selvindtræde. Hvis den gamle fuldmagt indeholder sådanne bestemmelser, er det en god idé at lave fuldmagten om, da der kan være risiko for at fuldmagten bliver tilsidesat.
KONTAKT OS

Hvis du har brug for råd og vejledning omkring oprettelse af fremtidsfuldmagter.
Juristerne hos Fjordland er altid klar til at hjælpe!

RING PÅ 9615 3000

Eksperter i landbrugsrådgivning

Vi giver dig 360° rådgivning. Du får det hele under det samme tag – og det er noget, vi ser som en stor styrke.
FÅ RÅDGIVNING NU
magic-wandcoglicenseuseruserstagphone-handsetquestion-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram