Fjordland Kongres: 7. feb. 2023 - Se mere her
NyhederArrangementerOm osMedarbejdereKarriereKontakt

9. februar 2022

IPM-skema indberetning

Sidste år var første gang, der skulle indberettes et IPM-skema, og det skal gentages igen i år.

IPM pointskemaet er åbnet og skal senest være udfyldt 31. marts 2022.
Det er vigtigt at understrege, at det er landmanden selv der skal udfylde skemaet, da vi ikke har en fuldmagt til dette. Dog er vi behjælpelige ved spørgsmål. Skemaet skal udfyldes i SJI systemet og her anvendes Nem-id/Mit-id. Skemaet er placeret i Sprøjtejournalindberetningen: https://sji.mst.dk/

IPM-skemaet kan dog først udfyldes når SJI (sprøjtejournal) 2021 er blevet indberettet.
Skemaet indeholder 14 spørgsmål, hvoraf seks spørgsmål besvares af landmanden selv ved afkrydsning af ja/nej eller vælge blandt fire svarmuligheder. De resterende spørgsmål er besvaret på forhånd vha. data fra fællesskema og SJI.
Skemaet ligner i opbygning mange andre spørgeskemaer. Til slut vises et antal samlet point for ejendommen. Pointene for de enkelte spørgsmål kan ses, og samlet kan der opnås 100 point. De opnåede point giver indikationer på sædskiftets alsidighed og potentiale for at undgå græsukrudt, sædskiftesygdomme mv. Der er også fokus på at forebygge udvikling af herbicidresistens.

På den afsluttende side trykkes ”send til E-Boks” og herefter sendes en kopi af skemaet som PDF.

Skemaet bliver IKKE indberettet til eller kontrolleret af Miljøstyrelsen.

Dog vil Landbrugsstyrelsen på fysisk kontrol kontrollere, om skemaet kan fremvises og er udfyldt. Indholdet i besvarelsen vurderes ikke. Derfor kan der ikke ”laves fejl” i udfyldelsen af skemaet. Der er hjemmel til bøde ved manglende fremvisning af udfyldt skema.

En vejledning til udfyldelse af IPM-skemaet kan findes på youtube.com. Her søges på ”Vejledning til landmænd om udfyldelse af IPM-skema”

Hvem skal udfylde skemaet?

IPM-skema skal udfyldes af bedrifter med et dyrket areal på 10 ha eller derover og med jord i omdrift. Bedriften er fritaget hvis en eller flere af følgende kriterier er opfyldt:
A. Bedriften har under 10 ha dyrket areal (dyrkede arealer inkluderer både omdriftsarealer, flerårige afgrøder og skovarealer) i den planperiode, som udfyldelsen af IPM-skemaet omhandler
B. Bedriften er nyoprettet, det vil sige, at bedriftens CVR-nr. er oprettet inden for den plan-periode, som IPM-skemaet omhandler, eller den forrige planperiode (Kræves min. 2 års indberetning i SJI)
C. Bedriften er økologisk autoriseret i den planperiode, som IPM-skemaet omhandler, og den drives uden samtidig drift,
D. Bedriften har i den planperiode, som IPM-skemaet omhandler og den forrige planperiode, ikke anvendt sprøjtemidler og har anført dette i Miljøstyrelsens IT-system SJI,
E. Bedriften har i den planperiode, som IPM-skemaet omhandler og den forrige planperiode ikke anvendt sprøjtemidler på omdriftsarealer jf. oplysninger i SJI.
F. I den planperiode, som IPM-skemaet omhandler, råder bedriften ikke over arealer i omdrift jf. de afgrødekoder, der er anført i bilag 3.
G. Bedriften råder ikke over arealer, der har været i omdrift i alle de seneste 10 år.
Systemet kan kontrollere hvem der skal udfylde skemaet, eller er omfattet af undtagelserne. Skemaet kan dog ikke kontrollere om landmanden er fritaget efter punkt A og B.
Thomas Gram
"Har du brug for hjælp, er du altid velkommen til at kontakte mig"

THOMAS GRAM

Planterådgiver

Eksperter i landbrugsrådgivning

Vi giver dig 360° rådgivning. Du får det hele under det samme tag – og det er noget, vi ser som en stor styrke.
FÅ RÅDGIVNING NU
phone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram