Fjordland Kongres: 7. feb. 2023 - Se mere her
NyhederArrangementerOm osMedarbejdereKarriereKontakt

20. januar 2022

Indberetning af indvundne vandmængder i 2021

Som ejer af et vandindvindingsanlæg med tilladelse til at indvinde grundvand eller overfladevand, skal du hvert år indberette den årlige indvundne mængde. Indberetningen er omfattet af KO-kontrol.

Indberetning skal ske elektronisk via kommunens hjemmeside. Her indtastes den samlede oppumpede mængde på anlægget, samt mængden der er indvundet på hver boring, hvis du har flere tilknyttet samme anlæg. Har du endnu ikke måler på hver boring, skal du skønne fordelingen.
Vanding på mark
Det er vigtigt, at du indberetter antal m3 vand og ikke strømforbrug. Det er ligeledes vigtigt, at du indberetter 0 m3, hvis du ikke har brugt vand – manglende registrering af antal m3 vil blive læst som manglende indberetning.
Indberetning skal være udført senest den 1. februar 2022.
Holstebro Kommune har sendt indberetningsbrev til ejere af markvandingsanlæg i kommunen. I brevet er angivet de loginoplysninger, der skal anvendes ved indberetningen.

Er din tilladelse gyldig? 
Har du allerede sendt en ansøgning om fornyet indvindingstilladelse, skal du IKKE gøre yderligere, medmindre du hører andet. Er din tilladelse udløbet (se udløbsdatoen), og har du ikke søgt endnu, er din tilladelse udløbet, og du skal søge om ny tilladelse. Du skal vedhæfte følgende dokumenter, før kommunen starter behandlingen af din ansøgning:
Boringsgodkendelsen fra en sagkyndig
Kort, der viser de arealer, du ønsker at vande, hvis der er tale om markvanding/gartneri
Minna Haaning Andersen
"Kontakt os i Miljøafdelingen hos Fjordland, hvis du har brug for hjælp til indberetning af indvinding eller ansøgning om fornyet indvindingstilladelse."

MINNA H. ANDERSEN

Miljøassistent

Eksperter i landbrugsrådgivning

Vi giver dig 360° rådgivning. Du får det hele under det samme tag – og det er noget, vi ser som en stor styrke.
FÅ RÅDGIVNING NU
phone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram