Fjordland Kongres: 7. feb. 2023 - Se mere her
NyhederArrangementerOm osMedarbejdereKarriereKontakt

21. marts 2022

Har du styr på arbejdsmiljøet?

Arbejdstilsynet har for nyligt sendt mail ud til alle landbrug, skovbrug og fiskeri med ansatte. De vil have øget indsats på denne branchegruppe, fordi der sker mange uheld, desværre også mange alvorlige uheld.
Dette er en god anledning til at få tjekket op på om du har styr på arbejdsmiljøet i din virksomhed. Der skal laves en ArbejdsPlads Vurdering (APV), mindst hvert tredje år. APV’en skal følges op af handlingsplaner om hvordan man vil løse de problemer der er fundet ved APV’en. Derudover skal man årligt have en drøftelse af arbejdsmiljøet.
Såning
Er der under 9 ansatte, skal man ikke vælge en arbejdsmiljørepræsentant, men i stedet for inddrage alle medarbejderne, i arbejdet med arbejdsmiljø.
Det er meget individuelt hvad man kan/skal gøre på de forskellige virksomheder, for at forbedre arbejdsmiljøet. Det er selvfølgelig både afhængigt af hvilke arbejdsopgaver der er, men også afhængigt af hvilke medarbejder man har.

Reglerne for ungarbejder er inddelt i unge under 15 år, 15-17 år, og om de er omfattet af undervisningspligt.
Selvom alle ens ansatte er over 18 år, er man stadig forpligtet til en række ting i forhold til arbejdsmiljøet.
I landbruget kan det f.eks. være en god idé at sætte skilte op om evt. fare, forbud eller påbud. Det kan være rygning og åben ild forbudt ved dieseltanken, høreværn påbudt i støjende miljøer, eller trykflasker der skal fjernes ved brand.
Derudover vil der på de fleste landbrug være en række ting som der skal laves årligt eftersyn af. Mange af tingene kan i selv lave eftersyn på, og nogle ting vil det være nødvendigt at få en særlig sagkyndig til at lave eftersyn på.

Noget af det man selv kan lave eftersyn på, er stiger, porte, el-værktøj, maskiner mv.

Noget af det man skal have en sagkyndig til at lave eftersyn på er kompressor over en vis størrelse, eller med en vis mængde kølemiddel, trucks, hejseredskaber, spil, kraner mv.

Et gennemgående punkt i arbejdsmiljøloven er dokumentation. Sørg derfor altid for at skrive ned, når I gør noget vedrørende arbejdsmiljøet, og sørg for at datere det.
Linda Møller Harritz
"Jeg kommer gerne ud på din virksomhed, og hjælper med at få udarbejdet APV, årlig arbejdsmiljødrøftelse, gennemgang af virksomheden, opfølgning på handlingsplaner mv."

LINDA MØLLER HARRITZ

Revisor

Eksperter i landbrugsrådgivning

Vi giver dig 360° rådgivning. Du får det hele under det samme tag – og det er noget, vi ser som en stor styrke.
FÅ RÅDGIVNING NU
phone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram