Fjordland Kongres: 7. feb. 2023 - Se mere her
NyhederArrangementerOm osMedarbejdereKarriereKontakt

2. maj 2022

ØkoNyt - Håndtering af ukrudt

De fleste er ved at være færdige med at så de arealer til. Og det er således aktuelt at overveje en eventuel ukrudtsbekæmpelse. Her er blindharvning, ukrudsharvning og radrensning de meste udbredte værktøjer at benytte. Fælles for dem alle er at de skal benyttes når forholdende egner sig til det. Det meget tørre vejr, vi har, er i de fleste tilfælde ideelt.

Blind- og ukrudtsharvning
Det relativt kølige vejr har medvirket til en længere fremspiring af afgrøden. 
ukrudtsharvning
Der, hvor afgrøden endnu ikke måtte være fremspiret, kan der med fordel blindharves. En blindharvning har som regel god effekt mod de fleste ukrudtsarter og særligt ved afgrøder, der er sået dybt som eksempelvis hestebønner.
Når først afgrøden er kommet op af jorden, skal der tages en vurdering af, hvor meget og hvor stort ukrudtet er. Den bedste effekt opnås lige før ukrudtet spirer frem, mens at ukrudt, der allerede har sat løvblade, er svært at bekæmpe effektivt. En ukrudtsharvning på dette tidspunkt kan let gøre mere skade end gavn. Dybde og hastighed af ukrudtsharvningen skal tilpasses således, at der ikke sker en for stor tildækning af afgrøden.

Radrensning
Radrensning praktiseres primært ved såning på dobbelt rækkeafstand. Der bør stadig blindharves en lille uges tid efter såning, mens første radrensning kan fortages, når afgrøden har fået et par blade. Modsat harvning kan radrensning også have en nogenlunde effekt på større ukrudt, men den bedste effekt opnås stadig ved ukrudt til og med kimbladstadiet. Når der radrenses anden gang en god uges tid efter første behandling, bør der køres således, at der skubbes jord ind i sårækken for at hæmme de ukrudt, der ikke tages direkte af radrenseren.
Nikolaj Østergård Wagner
Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte din planterådgiver hos Fjordland

NIKOLAJ Ø. WAGNER

Planterådgiver

Eksperter i landbrugsrådgivning

Vi giver dig 360° rådgivning. Du får det hele under det samme tag – og det er noget, vi ser som en stor styrke.
FÅ RÅDGIVNING NU
phone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram