Fjordland Kongres: 7. feb. 2023 - Se mere her
NyhederArrangementerOm osMedarbejdereKarriereKontakt

GYLLEHÅNDTERING TIDLIG FORÅR

GYLLEHÅNDTERING TIDLIG FORÅR

Af Sven Erik Pinstrup
Vinteren har været usædvanlig mild og regnfuld og mange gylletanke er fyldte. Den usædvanlig milde vinter giver samtidig tidlig plantevækst i græsmarkerne, og mange overvejer at start udkørsel at gylle til græsmarkerne. Selvom græsset gror og gylletankene nogle steder er fyldte, bør man forsat undgå sporskader i græsmarkerne, da skaderne ikke forsvinder før markerne omlægges.

KEND DIN GYLLE

Mange landbrug har flere gylletanke. Omrør gylletankene og anvend gylleanalyser, så gødningsværdien i de enkelte gødningslagre kendes. Ved udkørsel af gylle bør der korrigeres efter gylleanalysen, og svovl til græsmarkerne tilpasses om gyllen forsures eller nedfældes.

Ved udbringning af gylle til majs og afgrøder med sen kvælstofoptagelse kan gyllen med fordel tilsættes nitrifikationshæmmere, for at sikre at gødningen frigives langsomt.

FORSURING ELLER NEDFÆLDNING?

Gylle udbragt til græsmarker skal enten forsures eller nedfældes. Forsuring giver større køreafstand i marken og færre spor. Derfor anbefaler vi forsuring til første gylleudbringning, især på græsarealer der er kolde og våde i foråret og der skal udbringes husdyrgødning. Forsuring øger gødningsværdien. Det skyldes, at forsuringen reducerer gyllens pH, så der bindes mere N i jorden og samtidig tilføres S til græsmarkerne via svovlsyren. Forsøgene viser at forsuring og nedfældning giver samme årsudbytte ved god vandforsyning. Flere landmænd vælger at anvende forsuring først i sæsonen og nedfældning i løbet af sommeren, for at mindske forurening af græsset med gylle. (Husk dokumentation for anvendt teknik (faktura el. lign).

KEND DINE GRÆSMARKENS KLØVERANDEL INDEN N STRATEGIEN FASTLÆGGES FOR DE ENKELTE GRÆSMARKER

Græsmarker med stor kløverandel, giver gode udbytter selv med lav tilførsel af N, mens græsmarker med lav kløverandel har behov for større N tilførsel for at give maksimal udbytte. Kend dine græsmarkers kløverandel og lav evt. en omfordeling af gyllen mellem græsmarkerne, så marker med høj kløverandel får reduceret tilførsel. Der er god økonomi i omfordeling af N fra græsmarker med høj kløverandel til kornmarker eller til græsmarker med lav kløverandel.1. års græsmarker bør også får lav N tilførsel for at give plads til kløverens udvikling til næste år.

REGLER FOR GØDNINGSUDBRINGNING

Fra 1. februar er det tilladt at udbringe husdyrgødning og handelsgødning på arealer der ikke er frosne, vandmættede eller snedækkede.

Frosne marker: Marker der efter en frostperiode ikke er optøet i 15 cm dybde. Overfladisk nattefrost betragtes ikke som frossen jord, hvis jorden optøs i løbet af dagen.

Vandmættede: Arealer hvor det er muligt at presse frit vand ud af jorden med hænderne anses for at være vandmættede.

Snedækkede: Arealer anses for at være snedækkede hvis mere end 90 % af arealet er dækket med mere end ½ cm sne.

Undtagelsesbrug: Der må ikke udbringes husdyrgødning i februar på græsmarker der skal pløjes i foråret, mens øvrige græsmarker må tilføres husdyrgødning.

Lørdag, søndage og helligdage er det ikke tilladt at køre gylle ud i områder nærmere end 200 meter fra byzone, sommerhusområder eller i landzone, der ved lokalplan er udlagt til boligformål.
KONTAKT VORES EKSPERT PÅ OMRÅDET

Sven Erik Pinstrup

Planterådgiver
+45 96 15 30 38

Eksperter i landbrugsrådgivning

Vi giver dig 360° rådgivning. Du får det hele under det samme tag – og det er noget, vi ser som en stor styrke.
FÅ RÅDGIVNING NU
phone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram