Fjordland Kongres: 7. feb. 2023 - Se mere her
NyhederArrangementerOm osMedarbejdereKarriereKontakt

15. november 2022

Forskud 2023 er offentliggjort

Forskudsopgørelsen fastsættes automatisk og har betydning for betaling af forskudsskatten for 2023. Den har endvidere indvirkning på udbetaling af folkepension og friplads. Det er derfor vigtigt, at beløbene på forskudsopgørelsen tjekkes.
I den automatiske forskudsregistrering for 2023 bruges oplysninger om indkomster og fradrag fra årsopgørelsen for indkomståret 2021. Hvis man har ændret forskudsregistreringen for 2022, dannes forskudsopgørelsen 2023 dog på baggrund af de indgivne forskudsoplysninger for indkomståret 2022. Da de registrerede indkomstoplysninger kan være 1 eller 2 år gamle i forhold til 2023, regule-res indkomsterne for at ramme det aktuelle indkomstniveau.

A-skat og B-skat
Der skelnes mellem A-indkomst og B-indkomst ved opkrævning af skat. A-indkomst er typisk løn, pension, SU, dagpenge og lignende. Ved udbetaling af A-indkomst betales der A-skat. A-skat betales løbende ved, at en arbejdsgiver eller en anden indeholdelsespligtig på baggrund af skattekortet med trækprocent og skattekortfradrag indeholder skat før udbetalingen af løn, pension eller overførselsindkomst.

B-indkomst er typisk skattepligtige indkomster, der optjenes ujævnt fordelt over året - typisk overskud af virksomhed, renteindtægter, visse honorarer mv. Af B-indkomst betales der B-skat. B-skat betaler skatteyderen selv ved anvendelse af indbetalingskort, der udsendes af SKAT sammen med forskudsopgørelsen, det kører automatisk, hvis man er tilmeldt betalingsservice. B-skatten betales normalt i op til 10 rater i løbet af indkomståret.

Små B-skatterater kan under visse betingelser medregnes til A-skatten ved en ekstraordinær forhøjelse af trækprocenten.

Hvor har forskudsregistreringen betydning?
Forskudsopgørelsen har betydning for den løbende betaling af A-skat og B-skat. Det er derfor vigtigt, at forskudsskatten er nogenlunde korrekt. Det er for at sikre, at der hverken kommer en for stor løbende likviditetsbelastning som følge af en for stor forskudsskat eller at man bliver overrasket over en betydelig restskat efterfølgende. Folkepension og friplads beregnes også på basis af forskudsopgørelsen. Både pension og friplads bliver dog efterreguleret året efter (ligesom skat), hvilket betyder, at man altid får den ydelse, som man er berettiget til. Det skal dog bemærkes, at man kun kommer ind i reglerne om friplads, hvis man får udbetalt et fripladstilskud i løbet af året.

Kontakt Fjordland
Hvis du er uenig i den automatiske forskudsregistrering 2023, fordi du forventer at få højere/lavere indkomst eller fradrag i 2023, eller hvis du bare vil have hjælp til at tjekke forskudsregistreringen, er Fjordland klar til at hjælpe. Kontakt derfor Fjordland hvis du vil have overblik over din forskudsregistrering for 2023.
Inge Stadsgaard Kjeldsen
"Kontakt din rådgiver hvis du har brug for hjælp til at tjekke forskudsregistreringen"

Inge S. Kjeldsen

Afdelingsleder

Eksperter i landbrugsrådgivning

Vi giver dig 360° rådgivning. Du får det hele under det samme tag – og det er noget, vi ser som en stor styrke.
FÅ RÅDGIVNING NU
phone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram