Fjordland Kongres: 7. feb. 2023 - Se mere her
NyhederArrangementerOm osMedarbejdereKarriereKontakt

17. november 2021

Indgåelse af forpagtningsaftaler/forlængelser - og betalingsrettighedernes afskaffelse

Landbrugsstyrelsens CAP-plan for 2023-2027 er her i efteråret sendt i udkast.
CAP2023 forventes at medføre en række større ændringer i tilskudsordningerne, med virkning fra 1. januar 2023.

Planlægger du at bortforpagte/eller har du bortforpagtet arealer flerårigt, må du forholde dig til forventningen om betalingsrettighedernes afskaffelse pr. 31. december 2022.

Afskaffelsen af betalingsrettighederne er både en del af den udsendte CAP-plan og af den overordnede landbrugsaftale som også er indgået i efteråret 2021.
Det forventes at alle landmænd fremover vil få samme grundbeløb i ”basisindkomststøtte”, som er den nye benævnelse. De betalingsrettigheder der hidtil har haft forhøjet værdi via tillæg, forventes at bortfalde ligesom de almindelige betalingsrettigheder og vil fremover også få Basisindkomststøttens værdi.
Basisindkomststøtten vil i stedet kunne suppleres ved anvendelse af ”eco-schemes”, som vi desværre endnu ikke kender konkrete kriterierne og værdier for.

Læs mere om hvordan vi kan hjælpe dig med betalingsrettigheder

Har du for nyligt handlet med betalingsrettigheder eller er du part i et længere forpagtningsforhold, der rækker ud over 1. januar 2023, kan der som følge af ovenstående være behov for at gennemgå aftalegrundlaget på ny, for at sikre afklaring af og forventningsafstemning af, hvem af jer, der bærer risikoen for betalingsrettighedernes ophør, herunder hvorvidt der eventuelt skal tilbagebetales/fratrækkes leje for den periode der rækker ud over 1. januar 2023.
Står du overfor at lave en ny forpagtningsaftale eller forlængelse af en eksisterende, så er vores overordnede anbefalingen her hos Fjordland følgende (indtil de nærmere regler kendes):

HIDTIDIGE KONTRAKTER

Søg hidtidige kontrakter foreløbigt forlænget på samme bestemmelser som tidligere, dog suppleret af: 
oplysning om at betalingsrettighederne bortfalder og man har taget hensyn hertil i handelsværdi/leje/mv.
vilkår om at parterne genforhandler betingelserne, når de nye regler om basisstøtte og eco-schemes bliver bekendtgjort
vilkår om, at forpagter til enhver tid loyalt arbejder for at opretholde retten til grundbetaling, fremtidigt basisindkomststøtte, i forpagtningsperioden.

NYE FORPAGTNINGSAFTALER

Lav nye forpagtningsaftaler på sædvanlige vilkår som 1 årige, så de udløber pr. 31. december 2022, så kan ny aftale herefter forhandles når de nærmere regler om basisstøtte og eco-schemes kendes.
Marie Krabbe medarbejderrepræsentant Fjordland
"Har du spørgsmål til netop din forpagtningsaftale vedrørende ovenstående, er du altid velkommen til at rette henvendelse til Fjordlands jurister og planterådgivere"

MARIE KRABBE

Erhvervsjurist

Eksperter i landbrugsrådgivning

Vi giver dig 360° rådgivning. Du får det hele under det samme tag – og det er noget, vi ser som en stor styrke.
FÅ RÅDGIVNING NU
paperclipfile-addphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram