Fjordland Kongres: 7. feb. 2023 - Se mere her
NyhederArrangementerOm osMedarbejdereKarriereKontakt

Fjorland - nu en realitet

Danmarks nye største landboforening, Fjordland, er nu en realitet med bred og specialiseret rådgivning, til mere end 1700 medlemmer, 6000 kunder og 215 medarbejdere.

Fusionen mellem Landboforeningen Limfjord, Lemvigegnens Landboforening og LandboThy blev en realitet, da medlemmerne i Landboforeningen Limfjord på den ekstraordinære generalforsamling mandag 21. juni 2021 også stemte for fusionen. Fjordland er derfor en realitet – med tilbagevirkende kraft gældende fra 1. januar 2021.

BESTYRELSEN HAR KONSTITUERET SIG

Bestyrelsen afholdte det konstituerende bestyrelsesmøde mandag den 28. juni, hvor et af de væsentligste punkter var konstituering af formandskabet. Formandskabet består af:
Én formand, der sammen med 1. næstformand varetager foreningens politiske opgaver og sikrer både det lands- og lokalpolitiske fokus inden for landbrugs- og fødevareerhvervet.
Én 2. næstformand, der i samarbejde med Fjordlands direktør, organisation og dygtige medarbejdere vil arbejde med at sikre den stærkest mulige rådgivning for foreningens medlemmer og kunder bl.a. via stærk tilstedeværelse i DLBR-fællesskabet
Det var en enig og fuldtallig bestyrelse, der mandag aften valgte sammensætningen af formandskabet.

Formand er Leif Gravesen, Thisted, 1. næstformand er Morten Agger, Lemvig, og 2. næstformand er Lars Kristensen, Skive.

”Nu hedder vi Fjordland, og vi er én bestyrelse og ikke længere tre bestyrelser, der skal arbejde sammen. Derfor har det været vigtigt for os at sammensætte et stærkt trekløver, hvor vi sætter vores forskellige kompetencer bedst muligt i spil til alle medlemmernes fælles bedste,” udtaler 1. næstformand Morten Agger.

Bestyrelsen var hurtig enige om, at det afgørende ved valg af formandskab var at vælge den rigtige kandidat baseret på kompetencer og interesser fremfor adresse. Derfor faldt valget på 2. næstformand med fokus på rådgivning på Lars Kristensen.

”Der skulle en ekstra generalforsamling til i Skive, men nu kigger vi fremad, og samarbejdet i Fjordlands bestyrelse kører allerede rigtig fint. Jeg brænder rigtig meget for bestyrelsesarbejdet og især for samspillet med og indflydelsen på rådgivningen. Jeg ser meget frem til det tætte samarbejde med direktør Henrik H. Galsgaard og den øvrige bestyrelse på området”, siger 2. næstformand Lars Kristensen.

Det var desuden en enig bestyrelse, der valgte Leif Gravesen til formandsposten.

”Formandskabet består af Morten, Lars og jeg. Vi står overfor en stor og spændende fælles opgave, og derfor har det været vigtigt for os og for bestyrelsen at lave en sammensætning, alle kan se sig selv i. Vi går derfor alle tre ind på lige vilkår og med en ligelig fordeling af arbejdsopgaver. Med en engageret og dygtig bestyrelse og medarbejderskare i ryggen, kan det kun blive godt” lyder det fra formand Leif Gravesen.

FJORDLANDS RÅDGIVNING

Fusionsudvalget havde allerede inden generalforsamlingerne fået en direktør på plads, og her faldt valget på Henrik Hardboe Galsgaard.

”Henriks vigtigste opgave er nu sammen med den valgte bestyrelse i Fjordland at få sat rammerne for en stærk organisation, som efter forventningerne er på plads senest ved udgangen af august 2021”, udtaler Lars Kristensen.

Foreningen og rådgivningen er nu én enhed – fordelt på tre lokationer i Lemvig, Skive og Thisted – stadig med de samme medarbejdere, som alle fortsat vil arbejde ihærdigt og dedikeret med service og rådgivning af Fjordlands kunder og medlemmer. Målet er at fastholde den lokale forankring samtidig med, at specialkompetencer kan stilles til rådighed i et geografisk større område til gavn for mere end 6.000 kunder.

Direktør Henrik H. Galsgaard siger: ”Udviklingen i landbruget kræver fortsat mere specialiseret rådgivning og service. Med fusionen forventer vi at stå endnu stærkere i forhold til rekruttering og fastholdelse af dygtige medarbejdere. Derved kan vi tilbyde det allerbedste hold af rådgivere indenfor de nuværende kerneområder; økonomi, planteavl, miljø, jura, ledelse, byggeri samt kvæg- og svinerådgivning samt have overskud til et øget fokus på udvikling af nye områder inden for ny teknologi og digitalisering, bæredygtighed og den grønne omstilling, miljø, nye ejerstrukturer, selskabskonstruktioner m.m.”
Formænd for Fjordland

FJORDLANDS BESTYRELSE

Bestyrelsen i den nye forening, Fjordland, ser nu således ud:

Leif Gravesen (formand)

Morten Agger (1. næstformand)

Lars Kristensen (2. næstformand)

Anne Ladegaard, medarbejderrepræsentant Lemvig

Bjarne S. Gravesen

Jens Erik Nielsen

Jesper Lousdal

Kristian Abildgaard

Kristian Boel Østergaard

Malene Sevelsted

Marie Krabbe, medarbejderrepræsentant Thisted

Mette Berntsen, medarbejderrepræsentant Skive

Mette Kærgaard Iversen

Morten Yde Kirk

Niels Holger Nordendahl

Peter Just

Preben Nielsen

Sejr Bisgaard, deltidsrepræsentant

Søren Bak Andersen

Thorleif Bjerre

POLITISK SEKRETARIAT

Fjordlands vision og mål er at stå stærkt politisk både lokalt, regionalt og nationalt. Via den lokale forankring er foreningen fortsat medlemmernes politiske talerør.

For at styrke den politiske indsats, vil der blive etableret et politisk sekretariat, som blandt andet vil være med til at styrke Fjordland og medlemmernes indflydelse omkring det landbrugspolitiske arbejde – såvel nationalt som regionalt. Det politiske sekretariat vil som udgangspunkt have base i Skive.

Leif Gravesen

Formand
2020 3676

Morten Agger

1. næstformand
2328 0578

Lars Kristensen

2. næstformand
2179 7849

Henrik H. Galsgaard

3. næstformand
24247438

Eksperter i landbrugsrådgivning

Vi giver dig 360° rådgivning. Du får det hele under det samme tag – og det er noget, vi ser som en stor styrke.
FÅ RÅDGIVNING NU
phone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram