Fjordland Kongres: 7. feb. 2023 - Se mere her
NyhederArrangementerOm osMedarbejdereKarriereKontakt

2. november 2022

Er du berørt af BNBO?

Fristen for frivillige aftaler er ultimo 2022
Fristen for at indgå frivillige aftaler omkring kommunal overtagelse af boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) er ultimo året 2022. Er man ejer af jord som er berørt, og endnu ikke har indgået en frivillig aftale, kan og vil kommunen formentligt kræve, at jorden bliver eksproprieret. Det kan derfor være en god ide at indgå en aftale så længe man selv kan præge aftalen. Før man indgår en frivillig aftale, skal man dog være opmærksom på om man får alt den erstatning man er berettiget til og om man kan gøre erstatningen skattefri.
Er du berørt af BNBO?
Er noget af din jord udpeget som værende BNBO har du modtaget direkte henvendelse fra din kommune eller vandværk. Er du i tvivl om, eller vil du gerne se hvilke områder som er udpeget, kan du her finde et kort hvor alle BNBO-områder er indtegnet (guide til brug af kort findes nederst).
Baggrund for BNBO
For at sikre at Danmark i fremtiden fortsat har rent drikkevand, har staten besluttet at udpege nogle BNBO-områder, som skal forbygge pesticideforurening af drikkevandet. 
Fjordland kan hjælpe dig
Fjordland har sammensat et team af medarbejdere som specialiserer sig i at udarbejde de frivillige aftaler, så du står bedst muligt i forhandlingerne. Rådgivningen består primært af rådgivning vedr.

De overordnede problemstillinger:
1. Hvor meget kan du få i erstatning?
2. Kan erstatningen gøres skattefri?
1. Opgørelse af erstatningsberettiget beløb:
Staten har besluttet at der er tale om fulde erstatninger. Det betyder, at erstatningen ikke blot dækker over den afstående jord, men også erstatter alle tab som opstår som følge af afståelsen.

Erstatningen består af:
Værdiforringelse af ejendommen
Ulempeerstatning
Sagkyndig bistand

Til opgørelsen af erstatningen er der sammensat et hold med Henrik Damgren i spidsen, som sikrer at du får erstattet alle berettiget omkostninger.

2. Skattemæssig behandling af erstatning:
Erstatninger modtaget som følge af afståelse af fast ejendom er som udgangspunkt skattepligtige. For at kunne indregne erstatningerne skattefrie, kræver det, at man kan benytte sig af en anden del af lovgivningen - Afståelsesreglerne ved ekspropriation (tvungen afståelse).
Da alternativet til den frivillige aftale er tvungen afståelse, kræver det, at man kan dokumentere at der er vilje og hjemmel til at gennemføre en ekspropriation, hvis ikke der indgås en frivillig aftale.

Fjordland kan hjælpe dig med vurdere din situation, og undersøge om der er mulighed for at du kan gøre brug af denne lovgivning.


Kontakt din faste eller en af nedenstående rådgivere for hjælp til BNBO, så vil vi sammensætte et team der kan hjælpe med afklaringen af netop din situation.
Henrik Damgren

Henrik Damgren 

Opgørelse af berettiget erstatning
Henrik Hovmøller Christensen

Henrik Hovmøller Christensen

Gennemgang af skattefrihed
Karsten Knudsen

Karsten Knudsen

Gennemgang af skattefrihed
Emilie Nordmand Pedersen

Emilie Nordmand Pedersen

Gennemgang af skattefrihed
Guide til brug af kort:
Er du i tvivl om hvorvidt din jord er udpeget som BNBO, kan du tjekke det her.
Åbne "udpegede drikkevandsressourcer"
Tænde for "Boringsnære beskyttelsesområder" (BNBO)
Mange af BNBO-områderne er så små, at det er nødvendigt at zoome ind på de pågældende områder.

Eksperter i landbrugsrådgivning

Vi giver dig 360° rådgivning. Du får det hele under det samme tag – og det er noget, vi ser som en stor styrke.
FÅ RÅDGIVNING NU
phone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram