Fjordland Kongres: 7. feb. 2023 - Se mere her
NyhederArrangementerOm osMedarbejdereKarriereKontakt

5. oktober 2023

Dialog om CO2-afgift og efterafgrøder

Fjordland var i mandags arrangør af to medlemsmøder i maskinhuse ved Ramme og Krejbjerg med indlæg af Torben Hansen (planteavlsformand, Landbrug & Fødevarer) og Peter Nyegaard Nissen (planteavlsdirektør, L&F). 

På begge møder var der især fokus på CO2-afgift på landbruget, vandplaner og efterafgrøder: “Vi bliver ikke stærke indenfor landbruget med en CO2-afgift. Det var jo heller ikke en skat, der satte smedene i Lem i gang med at bygge vindmøller”, sagde Torben Hansen.
Han var også omkring godkendelse af Glyphosat, bæredygtig anvendelse af pesticider, drikkevandsbeskyttelse og planteafgiftsfonden samt vandplanerne: “Vandplanerne kan få drastiske konsekvenser i blandt andet Limfjorden. Det er sindssygt vigtigt at vi kommer til at levere på lavbundsjorder. Både for klimaet og vandmiljøets skyld”.

Peter Nyegaard Nissen forklarede baggrunden for de nuværende efterafgrøderegler. Og efterlyste gode forslag til bedre regler. Vinterafgrøder som vinterraps og frøgræs blev fremhævet som mere relevante end efterafgrøder i opgørelsen af kvælstofregnskabet. L&F har spillet ind til ministeren med flere forslag til fleksibilitet og lempelse af efterafgrødereglerne. Ved mødet på Rammegaard deltog også Liberal Alliances fødevareordfører Carsten Bach.
“Både når det gælder vandplaner og klimaafgifter er jeg interesseret i at få tingene gjort på en måde, så landbruget stadigt kan være i det. Der kommer en klimaafgift. I Liberal Alliance har vi altid arbejdet for at få kvotebelagt alle sektorer; også landbruget. Og kvotesystemet har vist sig at virke i industrien. Men det skal være på landbruget, så det får den ønskede effekt. For eksempel med et bundfradrag og med en mulighed for at sælge kvoterne, hvis man gør det rigtigt godt. Kvoteafgiftssystemet har vist sig at være den bedste måde at imødekomme klimaudfordringerne samfundsøkonomisk”.

ERIK POULSEN

Politisk konsulent
GÅ TIL FORENINGSSIDEN

Eksperter i landbrugsrådgivning

Vi giver dig 360° rådgivning. Du får det hele under det samme tag – og det er noget, vi ser som en stor styrke.
FÅ RÅDGIVNING NU
phone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram