Fjordland Kongres: 7. feb. 2023 - Se mere her
NyhederArrangementerOm osMedarbejdereKarriereKontakt

Det kræver autorisation at fylde sprøjten

Traktor

HOLD DIT SPRØJTECERTIFIKAT VED LIGE – DET BETALER SIG

Har du et sprøjtecertifikat eller sprøjtebevis, skal du hvert 4. år gennemføre et opfølgningskursus for, at det fortsat er gyldigt. Du kan med dit certifikat eller bevis søge om et autorisationsbevis, og med det i hånden kan du fremadrettet både købe og anvende sprøjtemidler godkendt til professionelt brug.

Køb af professionelle sprøjtemidler kræver, at du kan fremvise et bevis på, at du er optaget i Miljøstyrelsens autorisationssystem for brug af bekæmpelsesmidler, MAB. 
Først derefter vil du efter kunne købe sprøjtemidler godkendt til professionelt brug. For at blive optaget i MAB skal du have et gyldigt sprøjtecertifikat/bevis. Derfor er det vigtigt, at du er opmærksom på at holde det ved lige ved jævnligt at deltage i et opfølgningskursus.

NØDVENDIG OPDATERING OG NYTTIG, PRAKTISK VIDEN PÅ ÉN ENKELT DAG

Og hvorfor så ikke benytte lejligheden til samtidig at blive opdateret på den sidste nye viden inden for planteværn ?

Som professionel bruger af sprøjtemidler skal du ikke blot opfylde krav fra myndighederne, du har selvfølgelig også en interesse i at sikre, at brugen af midlerne ikke skader hverken mennesker eller miljø.

PRAKTISK TILGANG MED TID TIL SPØRGSMÅL OG ERFARINGSUDVEKSLING

Hos Fjordland lægger vi vægt på, at du oplever et sprøjtekursus som vedkommende og interessant. Derfor går vi f.eks. også ud og kikker sprøjten efter sammen, ligesom der vil være tid til erfaringsudveksling med de øvrige på holdet. Og sidst men ikke mindst vil der være god tid til at spørge og få svar på det, der dukker op undervejs i kurset.

Du vil møde flere forskellige undervisere i løbet af kursusdagen. De er alle planteavlsrådgivere her hos Fjordland og derfor opdaterede med viden omkring sprøjtemidler og lovgivningen på området. 
Limfjorden
De har valgt at dele undervisningen mellem sig, så de har hver deres felt, som de har dykket ned i og er særligt gode til at gøre spiseligt og interessant for dig og de øvrige kursisterne.

Et opfølgningskursus hos Fjordland varer én dag og giver dig indblik i følgende fire hovedemner:
- sprøjtekendskab og –teknik
- bekæmpelsesmidler
- behandlingsstrategier
- lovgivning

Dagen er opdelt i moduler med disse 4 emner. Læs herunder, hvad de enkelte moduler indeholder.

1. SPRØJTETEKNIK

Dette modul handler om ny teknologi, dyser og sprøjteteknik og lægger op til genopfriskning af viden omkring dysetyper, afdriftsreducerende dyser og den biologiske effekt.

Der bliver også lejlighed til erfaringsudveksling omkring kalibrering af sprøjter, ligesom der vil være en demonstration af sprøjtning med forskellige dyser. Endelig kommer du på et opfølgningskursus hos Fjordland også omkring forskellige sprøjtetyper, herunder også luftassistance og luftsprøjter.

2. BEKÆMPELSESMIDLER

Vi sætter fokus på nye bekæmpelsesmidler og ser på, hvordan de virker. Hvilken risiko er der for udvikling af resistens mod midlerne, og hvilken effekt har de på skadegørerne. Du får også fif til, hvor du finder yderligere oplysninger.

3. BEHANDLINGSSTRATEGIER

Vi inddrager de seneste forsknings- og forsøgsresultater og vurderinger af bekæmpelsesbehov, når vi bl.a. drøfter nye og mere betydende skadegørere som f.eks. kransskimmel, bladsnudebille, hvedegalmyg, rapsrødsot, græsukrudt m.fl.

Hvordan kan vi med f.eks. sædskifte, biologisk bekæmpelse og alternative metoder som f.eks. mekanisk ukrudtsbekæmpelse integrere plantebeskyttelsen, er et andet af emnerne. Vi forsøger også at finde svar på, hvor og hvordan vi henter støtte til vores beslutning om at bekæmpe uønskede vækster og omfanget af brugen af midler hertil.

Vi ser desuden på, hvilke behandlinger der giver størst nettomerudbytte, og hvilke der er mindre rentable. På den måde får vi en klar oversigt over, hvilke behandlinger der er de vigtigste at få udført på rette tid.

4. LOVGIVNING

Vi gennemgår ny og ændret lovgivning og ser bl.a. på, hvilke oplysninger etiketterne på de enkelte midler giver os i forhold til bl.a., hvor vi kan bruge dem og hvilke forholdsregler, vi skal tage.

Et andet vigtigt punkt er håndteringen af sprøjtemidlerne. Hvordan er reglerne for at fylde og rengøre sprøjteudstyr. Hvordan bortskaffer vi tom emballage, rester og vaskevand. Hvordan forholder vi os, hvis uheldet er ude. Og hvordan vi kan beskytte os selv, når vi arbejder med sprøjtemidler.

EU-REGLER KRÆVER AUTORISATION

EU-regler kræver som nævnt, at salg/køb og brug af professionelle sprøjtemidler kun sker af og til personer, der har den fornødne uddannelse, og at det skal være muligt at fratage dem denne.

Hidtil har landmænd og andre, der bruger professionelle sprøjtemidler, kunnet nøjes med fx et sprøjtecertifikat og et bevis for gennemførelse af opdateringskurser. Da uddannelsesbeviserne ikke udstedes af Miljøstyrelsen, kan de ikke bruges som dokumentation og til fremvisning hos forhandlerne af sprøjtemidler.

Det er uddannelsesbeviser, og derfor kan de ikke umiddelbart fratages indehaveren på trods af, at personen måske har overtrådt pesticidreglerne groft og gentagne gange. Det forholder sig anderledes med en autorisation. Den kan du blive frataget, hvis du ikke opfylder betingelserne for den eller gør noget forkert.

BLIV OPTAGET I DET CENTRALE AUTORISATIONSSYSTEM (MAB)

Derfor er der nu indført et autorisationssystem MAB, som du og alle andre uddannede brugere og forhandlere af sprøjtemidler optages i. Systemet dokumenterer din ret til at sælge, købe og bruge professionelle sprøjtemidler.  Se mere om frister for autorisation nedenfor. MAB omfatter også brug af andre bekæmpelsesmidler, så som gasningsmidler til muldvarpe og mosegrise.

MAB er udviklet, så det via en database i Undervisningsministeriet trækker oplysninger om stort set alle personer, der i løbet af de seneste år har erhvervet et sprøjtecertifikat, sprøjtebevis, forhandlercertifikat eller har deltaget i relevante opdateringskurser.

Er dit certifikat, bevis eller opdateringskursus yngre end fire år, kan du ved at følge ovenstående proces i MAB systemet få en autorisation. Er det derimod ældre end fire år, er der behov for at gennemføre et relevant opdateringskursus før en autorisation kan opnås. Se de aktuelle datoer for 1-dags sprøjtekurserne hos Fjordland her, hvis det er mere end 4 år siden, du sidst var på sprøjtekursus.

Læs evt. mere på Miljøstyrelsens hjemmeside: www.mst.dk
Kontakt en af vores specialister, hvis du har spørgsmål til Fjordlands sprøjtekurser.
 • Henrik F. Hornstrup

  Chef planteavl
  Tlf.: +45 96 15 35 35
  Email: hfh@fjordland.dk

  Nikolaj Ø. Wagner

  Planteråddgiver
  Tlf.: +45 96 15 35 33
  Email: now@fjordland.dk

  Peter Westphael

  Planterådgiver
  Tlf.: +45 96 15 30 33
  Email: pwe@fjordland.dk

Eksperter i landbrugsrådgivning

Vi giver dig 360° rådgivning. Du får det hele under det samme tag – og det er noget, vi ser som en stor styrke.
FÅ RÅDGIVNING NU
phone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram