Fjordland Kongres: 7. feb. 2023 - Se mere her
NyhederArrangementerOm osMedarbejdereKarriereKontakt

8. august 2023

Den hurtigste og mest smidige husdyransøgning

Hvordan gør du det bedst, når du skal have ændret dine stalde. Eller skal bygge nyt…
Regningen løber hurtigt op, og din tid er jo også kostbar…

Fra tanke til handling - en skitse er et rigtig godt sted at starte
Hvis du gør lidt forarbejde, inden vi kommer og måler dine stalde op, kan der være meget tid sparet. Du skal tænke over, hvilke ændringer du ønsker og så udarbejde en skitse, der viser de nuværende forhold og hvad det er, du ønsker i fremtiden. Det er meget nemmere for os, hvis vi har en skitse at gå ud fra, inden vi starter opmålingsarbejdet. Du har formodentligt en tilladelse allerede, som du ønsker at få ændret, fordi du vil bygge en ny stald eller ændre på selve staldindretningen, den kan du tage udgangspunkt i.
Hvis du ønsker vores hjælp til at skrive en ansøgning til din kommune, så står vi klar med lasermåler, pen og papir. Det er nødvendigt at have alle målene, længde, bredde og det samlede antal kvadratmeter i din nuværende produktion, inden vi kan beregne, hvad der er plads til af nye kvadratmeter produktionsareal. Vi skal kende gulvtypen og hvilken dyregruppe, der går hvor og på hvilke staldgulve.
En grundig opmåling sparer tid og mindsker risikoen for fejl
Det er ikke kompliceret at måle staldene op, men det kræver man er omhyggelig og nøjagtig. Så det tager noget tid for både dig og os, når vi går rundt blandt dine dyr med lasermåler, kuglepen og papir.
Hvis du er med til at måle op sammen med os, får du det bedste resultat og en større forståelse af, hvad det er for nogle ting, der er vigtige og i hvilken sammenhæng.
IT-skemaer, ammoniakberegninger og BAT-krav
Når vi har målene for de enkelte stalde, skal de indtastes i et it-skema på husdyrgodkendelse.dk. Her kan du faktisk selv lave din egen ansøgning til kommunen. Men vi gør det selvfølgelig gerne for dig.
IT-skemaet indeholder mange beregninger, fx ammoniakfordampning til naturområder, og lugt til nabo og byzone. Der er en række afstandskrav, der skal være overholdt. Dertil kommer en række krav fx BAT-krav, som eksempelvis er krav til den mest ”miljøvenlige” gulvtype.
Den egentlige ansøgning, en større afhandling
Når IT-skemaet er udfyldt, skal der skrives en ansøgning med en hel del oplysninger omkring husdyrbruget, det løber ofte op på ca. 30 sider, for at leve op til de kommunale- og lovgivningsmæssige krav.

Hvis der er uklarheder, eller du kommer med ændringer inde i forløbet, skal der tilrettes i både IT-skemaet og ansøgningen, det tager noget ekstra tid og fordyrer processen, men selvfølgelig er det en mulighed. Så det er en god idé at være så skarp som mulig på, hvad du ønsker at ansøge til, inden vi går i gang. Her er du også velkommen til at bruge os som sparring tidligt i processen eventuelt i samarbejde med din kommune. Er der ting som kommunen ikke kan godkende, er det også vigtigt at få det at vide tidligt i processen, så vi ikke bruger unødig tid.
Høringsperioderne tager bare den tid de tager
It-skema og ansøgning sendes samlet ind til din kommune. Herefter skal kommunens folk gennemlæse ansøgningen, og mangler der oplysninger eller er der uklarheder, sendes den retur. Når kommunen mener, at ansøgningen er tilstrækkeligt belyst, skal den først i nabohøring og derefter i offentlig høring. Orienteringer og høringer tager tid, 8 uger ved en større ansøgning, men det er et lovgivningsmæssigt krav. Det varierer meget fra sag til sag og fra kommune til kommune, hvor lang sagsbehandlingstiden er, men jo bedre sagen er oplyst, jo nemmere er det også for kommunen. Hvis alle krav er overholdt, giver kommunen som udgangspunkt altid en tilladelse til det ansøgte.

Husk den bedste husdyrtilladelse får du, hvis der ligger et grundigt og gennemtænkt forarbejde inden ansøgningen indsendes.
Har du behov for hjælp til din husdyrtilladelse eller andet miljømæssigt, er vi hos Fjordlands afdeling for Miljø, Natur & Klima altid klar til at hjælpe dig...

METTE WARNCKE

Miljørådgiver
KONTAKT OS NU

Eksperter i landbrugsrådgivning

Vi giver dig 360° rådgivning. Du får det hele under det samme tag – og det er noget, vi ser som en stor styrke.
FÅ RÅDGIVNING NU
phone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram