Fjordland Kongres: 7. feb. 2023 - Se mere her
NyhederArrangementerOm osMedarbejdereKarriereKontakt

15. november 2022

Beskrivelse af virksomhedens bogføringsprocedure skal snart ligge klar

Beskrivelse af proceduren bliver et krav
Den nye bogføringslov stiller krav om, at virksomheder skal udarbejde en beskrivelse af proceduren for løbende registrering af transaktioner og for opbevaring af regnskabsmaterialer. Kravet erstatter det tidligere krav om, beskrivelse af it-systemer til bogføring og opbevaring af regnskabsmaterialer.
Følgende erhvervsdrivende virksomheder er omfattet af de nye regler:
Virksomheder som er pligtige til at aflægge en årsrapport efter årsregnskabsloven (regnskabsklasse B-D)
Øvrige virksomheder som har en nettoomsætning i 2 på hinanden følgende år over DKK 300.000
Skabelon fra erhvervsstyrelsen
Erhvervsstyrelsen har udgivet en skabelon til beskrivelse af bogføringsprocedure. Skabelonen som kan downloades er en word-fil, der ligger forklaringer og eksempler i skabelonen. Det er frivilligt at anvende skabelonen, men informationskravene som fremgår, af skabelonen skal som minimum fremgå af beskrivelsen.

Erhvervsstyrelsens skabelon henvender sig især til virksomheder i regnskabsklasse A og B, idet større virksomheder kan have behov for mere omfattende og uddybende beskrivelser.
Krav til procedurebeskrivelsen findes i bogføringsloven § 6, de overordnede krav er:
Virksomhedens procedurer for at sikre, at alle virksomhedens transaktioner løbende registreres, 
Virksomhedens procedurer for at sikre, at virksomhedens regnskabsmateriale opbevares på betryggende vis, og 
Hvilke medarbejdere, der er ansvarlige for procedurerne efter nr. 1 og 2.
Procedurebeskrivelsen skal laves, uanset om bogføringen sker i digitalt bogføringssystem eller et andet bogføringssystem. Og den indgår, som en obligatorisk del af virksomhedens samlede regnskabsmateriale, som skal opbevares i henhold til bogføringsloven, og vil kunne forlanges udleveret i forbindelse med en myndigheds kontrol.

Procedurebeskrivelsen skal være klar i det førstkommende regnskabsår (indkomstår), efter at skabelonen er offentliggjort, altså regnskabsår som starter efter 1. oktober 2022.

Virksomheder, der følger kalenderåret skal have procedurebeskrivelsen klar senest den 1. januar 2023.
Virksomheder, der havde årsafslutning den 30. september 2022, skal først efterleve kravet for det regnskabsår (indkomstår), der starter 1. oktober 2023.

Erhvervsstyrelsens skabelon til beskrivelse af bogføringsprocedure og vejledning

Erhvervsstyrelsens nyhed om skabelon og vejledning samt præcisering af datoer
Annemette Bisgaard Olesen

Annemette Bisgaard Olesen

Revisor
Mail: abo@fjordland.dk
Tlf: 9615 3064

Eksperter i landbrugsrådgivning

Vi giver dig 360° rådgivning. Du får det hele under det samme tag – og det er noget, vi ser som en stor styrke.
FÅ RÅDGIVNING NU
phone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram