Fjordland Kongres: 7. feb. 2023 - Se mere her
NyhederArrangementerOm osMedarbejdereKarriereKontakt

20. marts 2023

Arv som særeje for børn

Der kan være gode grunde til at oprette testamente selvom man er gift, har sædvanlig delingsformue og alene har fællesbørn
Såfremt et ægtepars børn er gift eller senere sandsynligvis vil blive gift, så vil arven efter forældrene til det enkelte barn indgå i delingsformuen i barnets ægteskab, såfremt der ikke er oprettet testamente.

Såfremt barnet senere skal skilles vil udgangspunktet være, at halvdelen af de arvede midler skal tilgå svigerbarnet. De færreste forældre er interesseret i dette.

Derfor oprettes mange testamenter for ægtefæller med fællesbørn, hvor arven til børnene skal være deres særeje.

Skifte af særejemidlerne
Hvis man som forældre vælger at arven til børnene skal være fuldstændig særeje, skal der ved barnets dødsfald ske et skifte af særejemidlerne. Hvis barnet har ægtefælle og børn, vil arven efter arveloven blive fordelt med halvdelen til svigerbarnet og halvdelen til børnebørnene til lige deling efter antal.

Hvis man vælger at arven til børnene skal være ægtefællebegunstigende kombinationssæreje sikrer man, at barnet udtager sin arv som fuldstændigt særeje hvis barn og svigerbarn senere skal skilles. Hvis barnet dør først i sit ægteskab bliver barnets arv til delingsformue, således at svigerbarnet kan sidde i uskiftet bo med fællesbørn (forældrenes børnebørn).

Hvis særejet skal omfatte hele arven, så skal testamente herom laves inden en af forældrene dør. Dette skyldes, at længstlevende ægtefælle ikke kan råde over den del af det uskiftede bo, der falder i arv efter førstafdøde ægtefælle. Sidder man i uskiftet bo som længstlevende kan man alene disponere over halvdelen af delingsformuen.

Mange forskellige former for særeje - vælg den rigtige løsning
Der findes rigtig mange forskellige former for særeje og det er vigtigt, at det bliver snakket grundigt igennem, så det er den rigtige løsning, der bliver valgt. Der er ingen løsninger der er rigtige eller forkerte, og der findes ingen standartløsninger.

Opfordringen skal være, at man søger individuel rådgivning om oprettelse af testamente for ægtefæller med fællesbørn.

Sikringen fra forældrenes side om ved testamente at træffe bestemmelse om, at arven til børnene skal være fuldstændigt særeje eller skilsmissesæreje holder kun så længe arven holdes adskilt fra den øvrige formue mellem børn og deres ægtefæller. Fredningen forsvinder såfremt de arvede midler bliver blandet med svigerbørns midler på f.eks. fælles budgetkonto eller lignende.

Børnene kan ikke genoprette fredningen med særeje. Eksempel:

En arving hæver 100.000 kr. fra den særskilte arvekonto med en saldo på i alt 600.000 kr., og returnerer senere et tilsvarende beløb til arvekontoen. Fredningen med særeje forsvinder for de 100.000 kr. Også selvom arvekontoen nu igen har en saldo på 600.000 kr. Særejet fremadrettet vil nu udgøre 500.000 kr., som barnet kan udtage særskilt. De sidste 100.000 kr. skal deles med halvdelen til hver part ved skilsmisse.

Har arvingen f.eks. købt en bil for de 100.000 kr., vil bilen være arvingens særeje.
Bilen træder i stedet for den kontante købesum, (surrogationsprincippet).
Arvingens særeje vil herefter bestå af de 500.000 kr. på særskilt arvekonto og bilen.

Hvis du har brug for råd og vejledning omkring oprettelse af fremtidsfuldmagter så kontakt Fjordlands jurister.

MOGENS PEDERSEN 

Jurist
Mail: mop@fjordland.dk
Tlf. 9663 0575
Marie Krabbe

MARIE KRABBE

Jurist
Mail: mkr@fjordland.dk
Tlf. 9618 5729
Henrik Aavild

HENRIK AAVILD

Jurist
Mail: haa@fjordland.dk
Tlf: 9615 3052

CECILIE BECH HALD

Jurist
Mail: cbh@fjordland.dk
Tlf: 9615 3050

Eksperter i landbrugsrådgivning

Vi giver dig 360° rådgivning. Du får det hele under det samme tag – og det er noget, vi ser som en stor styrke.
FÅ RÅDGIVNING NU
phone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram