Fjordland Kongres: 7. feb. 2023 - Se mere her
NyhederArrangementerOm osMedarbejdereKarriereKontakt

Afstem indholdet i råproteinet til køerne

Hold fokus på AAT og PBV, det giver bedre fodereffektivitet
Spar penge og få et mindre klimaaftryk på din mælk ved at afstemme AAT og PBV til koens faktiske behov og drop fokus på råproteinet. En ration til en malkende ko bør holdes under 170 g råprotein pr. kg tørstof, men råprotein er alt det protein, som er i fodermidlerne.

Råprotein indeholder AAT, PBV og ufordøjeligt protein, og mængden af råprotein giver ikke et tal for kvaliteten. Kvaliteten af råprotein kommer an på anvendelsen og til hvilken grovfoderstrategi, du anvender på din bedrift.
Tabel 1 viser de proteinkilder, som normalt er i kraftfoder, og som kan købes som råvarer. Listet op efter stigende AAT.
*er fodermidler, som normalt kun anvendes til at justere AAT og PBV ind.

FODERMIDLER

RÅPRO. g/kg TS

g ATT            g PBV

% ATT            % PBV

Urea/kridt 80/20*                    
2323                                        
-1                       2332             
0%                      100%
Solsikkeskrå 30                       
389                                          
121                    222               
31%                     57%
Solsikkeskrå 25                       
408                                          
130                    228               
32%                     56%
Rapskager                               
333                                          
110                    160               
33%                     48%
Rapsskrå                                  
385                                         
146                     175               
38%                     45%
Kornbærme                              
347                                         
140                     143               
40%                     41%
Sojaskrå non-GM                    
498                                         
222                     244              
 45%                     49%
Majsgluten 60*                        
682                                         
442                    121                
65%                     18%
AAT er byggesten til mælkeproduktion, tilvækst og restitution, for lidt vil give ydelsesfald og for meget vil være spild af penge. Målet er 15-16 gram AAT pr. kg EKM

PBV er for omsætning af kulhydrater i vommen. For lidt vil give dårlig foderudnyttelse og for meget koster koen energi og sundhed for at skille sig af med det. Målet er 10-20 gram PBV pr. kg tørstof

Med udgangspunkt i én grundration til 12.000 kg EKM og med 60/40 i majs/kl.græs af gns. kvalitet

FODERMIDDEL

PRIS PR. KG (fe)

KG TØRSTOF

PRIS

Majs 1,15 kg ts/fe                   
1,00                                          
8,20                                          
7,13
Kløvergræs 1,18 kg ts/fe        
1,10                                         
5,40                                          
5,03
Korn                                           
1,60                                        
5,00                                          
 9,41
Roepiller                                    
2,17                                        
1,00                                          
 2,55
Rapskager 10%                       
3,14                                        
3,30                                           
12,19
Mineraler                                   
4,50                                        
0,130                                         
0,59
Natriumbikarbonat                  
3,60                                        
0,200                                         
0,72
Foderkridt                                 
1,00                                        
0,200                                         
0,20
Grundration                           
1,46                                      
23,43                                       
37,82

FODERPLANER

SOJASKRÅ

RAPSSKRÅ

SOLSIKKER 25

SOLSIKKER 30

KORNBÆRME

Grundration           
23,43                    
23,43                    
23,43                     
23,43                    
23,43
Sojaskrå non GM  
2,60
Rapsskrå                                                     
3,50
Solsikkeskrå 25% NDF
                                                          
  3,50
Solsikkeskrå 30% NDF
                                                                                            
3,50
Kornbærme   
                                        
                                                                                                        
 3,50
I alt kg tørstof       
26,03                  
26,93                          26,93                    
26,93                           26,93
Vi har sat fem proteinkilder på for at nå i mål med protein og energi. Første foderplan med sojaskrå er udgangspunktet de foderplaner, som har været normalen indtil non-GM.

SOJASKRÅ

RAPSSKRÅ

SOLSIKKER 25

SOLSIKKER 30

KORMBÆRME

NORM

Energioptagelse
MJ
 173,90              
173,7                
174                
172,5                  
176,8
Energi i FE              
23,4                 
23,4                 
23,4                
23,2                     
23,8
Grovfoderandel     
52,2                 
50,5                 
50,5                
50,5                     
50,5
Energibalance      
100,2                
100                
100,3               
99,4                    
101,8
Fyldebalance         
98,5                 
100                
 100                 
100                      
100              
Råprotein               
175                  
168                 
171                 
169                      
165                
max 170
AAT balance           
98                     
97                   
96                   
94                        
96                  
min 95
AAT gram/kg EKM
16,1                 
15,7                 
15,3                
15,1                     
15,5              
fra 15-16
PBV                          
23                    
18                    
25                   
24                        
16                
fra 10-20
Alle fem foderplaner hænger sammen, men råprotein er højest ved brug af soja, uden man får betydelig mere AAT og PBV ud af det. Rapsskrå kommer bedst i mål og holder sig pænt under 170 gram. Kornbærme er et godt eksempel på et fodermiddel, som ikke er specielt højt i råprotein, men kan opfylde køernes behov for AAT og PBV.

Økonomien er sat ud fra gns. dagsprisen i januar 2022. Der er ikke mange, som bruger sojaskrå i store mængder, men der er ikke mange argumenter for at holde fast i et så dyrt fodermiddel, som også bidrager negativt til klimaaftrykket på mælk.

FODERMIDDEL

PRIS PR. KG

SOJASKRÅ

RAPSSKRÅ

SOLSIKKER 25

SOLSIKKER 30

KORMBÆRME

Grundration kg ts
     1,54             
23,4                  
23,4                
23,4                  
23,4                  
23,4
Sojaskrå kg ts           
5,17             
 2,6                 
Rapsskrå kg ts         
2,86              
                         
 3,5                
Solsikkeskrå 25%
NDF kg ts
    2,70
                
               
                        
3,5
Solsikkeskrå 30%    
NDF kg ts
2,60
                                            
                  
                             
3,5
Kornbærme kg ts     
2,85
                                        
                 
                                   
                
          3,5
I alt pr. ration
                                
51,27                
47,83            
47,27              
46,92       
         47,80
Besparelse             
                        
  0%                 
    7%                
8%                     
8%              
      7%
Pr. dag 400 rationer
                      
  0                     
1.373             
1.597               
1.737               
 1.387
Pr. år pr. årsko
                                 
0                
    1.253
            1.457
              1.585
               1.265
KvægXperten er klart til at kigge din kraftfoderblanding igennem, så du ikke køber mere AAT eller PBV hjem til køerne, end det de har brug for. Du betaler for råproteinet i dit kraftfoder, og kan du spare et par procent i proteinindholdet ved at få afstemt de proteinkilder, foderstoffen blander sammen, så vil du kunne hente nogle kroner.
"Har du spørgsmål til ovenstående, eller har du brug for sparring - så kontakt os endelig"

ALEXIA LAUSTSEN

Kvægrådgiver
RING TIL OS NU

Eksperter i landbrugsrådgivning

Vi giver dig 360° rådgivning. Du får det hele under det samme tag – og det er noget, vi ser som en stor styrke.
FÅ RÅDGIVNING NU
phone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram