Fjordland Kongres: 7. feb. 2023 - Se mere her
NyhederArrangementerOm osMedarbejdereKarriereKontakt

18. december 2023

9 gode råd fra skatteeksperten

Et nyt år er lige om hjørnet, og inden da kan det være en god idé at få styr på skatten

1

RESTSKAT/-ARBEJDSMARKEDSBIDRAG

Har du restskat for 2023, kan den indbetales inden nytår uden rentetillæg. Indbetales restskatten i 2024, skal der betales et rentetillæg – jo før restskatten indbetales i 2024 – jo mindre bliver rentetillægget.

Hvis du bruger virksomhedsordningen, kan det ofte være en fordel at vente med at indbetale restskatten til 2024. Det gælder, når du har opsparinger i virksomhedsordningen og der ikke er plads til at hæve beløbet i virksomhedsordningen i 2023 eller hvis du planlægger at opspare i virksomhedsordningen i 2023.

2

INVESTERINGER I ANPARTER/UDLEJNINGSEJENDOM MV.

Går du med overvejelser om at investere i et anpartsprojekt, skal du være opmærksom på, at et skattemæssigt underskud i et K/S, P/S og I/S m.m. for passive personlige ejere ikke kan modregnes i anden indkomst, hvis anparten er købt efter 12. maj 2017.

Tag Fjordland med på råd, før du investerer i sådanne projekter.

3

PENSIONSORDNINGER

Husk indbetaling til pensionsordninger, hvis du ønsker fradrag i 2023. Betalingen skal ske senest sidste bankdag i december. Grænsen for indbetaling på en rateordning er 60.900 kr. i 2023. I beløbsgrænsen indgår både arbejdsgivers og egen indbetaling. Derudover kan der indskydes op til 56.100 kr. på en livrente med fradrag i 2023.

Aldersopsparing og -forsikring er en pensionsordning uden fradrag, derfor skal der heller ikke betales hverken skat eller afgift ved udbetaling. Der sker heller ikke modregning i folkepensionen. Alle kan indskyde op til 8.800 kr., helt indtil 20 år efter man har nået pensionsudbetalingsalderen. Er der mindre end 7 år til folkepensionsalderen, kan man indskyde op til 56.900 kr.

4

INDBETAL 30% AF VIRKSOMHEDENS OVERSKUD PÅ EN LIVSVARIG LIVRENTE

Selvstændige erhvervsdrivende kan indskyde op til 30% af virksomhedens overskud før renter med fuldt fradrag. Aftalen og indbetalingen skal som udgangspunkt være foretaget senest den sidste bankdag i 2023. Indbetalingen kan dog udskydes til 2024, forudsat at der er indgået en skriftlig aftale i 2023. Det kan være relevant, hvis der er store hævninger i virksomhedsordningen i 2023.

5

FORSKUDSOPGØRELSEN 2024

Du bør være særligt opmærksom, hvis der har været store engangsindtægter i 2022 – disse videreføres automatisk til forskudsopgørelsen for 2024.

Har du derimod haft underskud i 2022, forudsættes dette brugt i 2023, og er derfor ikke medtaget på forskudsopgørelsen for 2024. Ligeledes hvis du forventer underskud i 2023, skal du selv tilpasse forskudsopgørelsen for at få det med herpå.

Hvis du får folkepension, er det også vigtigt, at forskudsopgørelsen tilpasses de faktiske forhold. Det er nemlig den, der danner grundlag for beregning af folkepensionen i 2024.

6

GAVER

Gaver til børn, børnebørn skal gives inden nytår, hvis man vil benytte sig af den afgiftsfrie bundgrænse på 71.500 kr. i 2023 – grænsen til svigerbørn er 25.000 kr.

Gavebeløb til velgørenhed kan fratrækkes i indkomsten, man kan få fradrag for op til 17.700 kr. i 2023. Husk at gavemodtager skal være godkendt af Skattestyrelsen, for at beløbet kan fradrages.

Du kan også give hver af dine ansatte julegaver for 900 kr., uden at de ansatte skal beskattes. Du har fuldt skattefradrag.

7

HÅNDVÆRKER- OG SERVICEFRADRAG

De samlede udgifter til servicefradrag kan højst udgøre 6.600 kr., beløbet gælder pr. person over 18 år i husstanden. Betalingen skal ske elektronisk.

Hvis du ønsker fradrag for serviceydelser i 2023, skal arbejdet være udført fra 1. januar til 31. december og være betalt senest 28. februar 2024.

Reglerne kan også anvendes på fritidsboliger, hvis du betaler ejendomsværdiskat heraf – uanset om de ligger i Danmark eller i udlandet.

8

GENANBRINGELSE AF EJENDOMSAVANCE

Er der solgt fast ejendom i 2022 med fortjeneste i ejendomsavance, og ønsker man at anvende genanbringelsesreglerne, skal man senest den 31. december 2023 have indgået endelig og bindende aftale om køb af en ny erhvervsmæssig virksomhed eller afholdelse af forbedringsudgifter.

9

PERSONALEGODER

Bagatelgrænsen for skattefrie personalegoder fra arbejdsgiver er 6.700 kr. i 2023. Ikke alle personalegoder kommer under bagatelgrænsen. Beklædning, som er ønsket og betalt af arbejdsgiveren evt. med arbejdsgiverens logo, gratis mad og drikkevarer i særlige tilfælde, for eksempel i forbindelse med overarbejde og vaccinationer er nogle af de ting, der kommer ind under bagatelgrænsen.

Mens fri telefon og fri befordring ikke er ikke omfattet. Tilskud til kaffe-, kantine- og kunstordninger, der kun er til rådighed på arbejdspladsen, og som har karakter af almindelig personalepleje er heller ikke omfattet og derfor kan man modtage disse personalegoder uden hensyn til beløbsgrænsen på 6.700 kr.

Husk at det er en bagatelgrænse og ikke en bundgrænse. Overskrides grænsen, er hele beløbet skattepligtigt og ikke kun det beløb, som ligger over 6.700 kr.
Inge Stadsgaard Kjeldsen
Har du brug for rådgivning i forbindelse med skat, er du velkommen til at kontakte os...

INGE S. KJELDSEN

Skatteekspert, revisor og afdelingsleder
LÆS MERE OM VORES SKATTERÅDGIVNING

Eksperter i landbrugsrådgivning

Vi giver dig 360° rådgivning. Du får det hele under det samme tag – og det er noget, vi ser som en stor styrke.
FÅ RÅDGIVNING NU
phone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram