Fjordland Kongres: 7. feb. 2023 - Se mere her
NyhederArrangementerOm osMedarbejdereKarriereKontakt

7. marts 2023

Gødningsstrategi Vinterraps i foråret 2023

Optimal udnyttelse af gødning er en vigtig del af forårsarbejdet. En effektiv udnyttelse af gødning har stor indvirkning på det økonomiske udbytte i marken, især i år hvor der er udsigt til meget varierende priser på gødning og afgrødepriser. Økonomisk optimal gødningskvote afhænger af gødningspris og forventet pris på afgrøden ved salg. I år har gødningsprisen varieret meget. Gødningsstrategi i marken er imidlertid ret uændret, optimal gødningsmængde er forskellig.
Vinterraps i foråret 2023
Mange vinterrapsmarker blev sået tidligt i efterår 2022 og opnåede en kraftig udvikling i efteråret og opnået en ekstrem stor kvælstofoptagelse.
Det er almindelig accepteret, at der er god sammenhæng mellem rapsens udvikling i efteråret og behovet for kvælstof om foråret. Jo kraftigere raps, jo lavere kvælstofbehov.
Erfaringerne viser også, at svage rapsmarker skal gødes kraftigt i det tidlige forår, hvorimod kvælstofmængden i kraftige marker i det tidlige forår kan reduceres.

KVÆLSTOFMÆNGDE I FORÅRET

Gødningsstrategien skal tilpasses forholdene på den enkelte mark. I svage og normale afgrøder bør kvælstofkvoten benyttes fuldt ud. I meget kraftigt udviklede rapsmarker har forsøgene vist kvælstofbehov i foråret på 0-100 kg kvælstof pr. ha. På Landmand.dk kan man finde kort over udviklingen i sine rapsmarker i efteråret 2022 og få vist et forslag til kvælstofbehov ud fra en ny beregningsmodel fra SEGES.

DELINGSSTRATEGI

I de fleste tilfælde vil en todelt strategi for tilførsel af kvælstof være at foretrække. Engelske forsøg tyder på, at det kan være en fordel med en tredeling, hvor man gemmer 20-40 kg kvælstof pr. ha til udbringning i blomstringsfasen, hvis man har erfaring for lejesæd i sine rapsmarker. Det reducerer risikoen for kraftig vegetativ vækst og lejesæd, og det sikrer, at rapsen har kvælstof til rådighed ved frøfyldning. Lejesæd skal undgås, fordi afgrøden kommer til at skygge for sig selv, og det reducerer fotosyntesen i frøfyldningsfasen.
Hvis man til en kraftig rapsmark vælger kun at udbringe en beskeden mængde kvælstof ved første tildeling, bør der ikke gå længere end ca. 3 uger, før anden tildeling sker, fordi der ellers er risiko for, at afgrøden ”løber tør” for kvælstof.
I tabel 1 ses forslag til delingsstrategi for kvælstof til en forholdsvis kraftig udviklet vinterraps, som det typisk ses i foråret 2023.
Tabel 1: Forslag til gødningsstrategi for kvælstof i vinterraps
1) Er rapsen normalt udviklet, øges kvælstofmængden ved 1. tildeling i tabellen med 20-30 kg N pr. ha. Er rapsen svagere end normalt udviklet, øges kvælstofmængden ved 1. tildeling med 40-60 kg N pr. ha.
2) Ved tredje tilførsel bør der ikke tilføres mere end 20-40 kg N pr. ha for at reducere risikoen for svidninger med flydende gødning. Undgå at blande med svampemiddel, hvis der udbringes mere end ca. 20 kg kvælstof.
3) Hvis kun der udbringes en meget lav mængde kvælstof, bør svovlforsyningen sikres på anden vis end en NS-gødning.

KVÆLSTOFMÆNGDE I FORÅRET

Vinterraps har et svovlbehov på 30-40 kg pr. ha (svarende til ca. 20 pct. af kvælstofbehovet), som skal tilføres sammen i handelsgødning. Det er vigtigt, at mindst halvdelen af denne mængde udbringes ved den første tilførsel af kvælstof. Brug derfor en kvælstoftype med et højt indhold af svovl i forhold til kvælstof. Det gælder især, hvis en del af kvælstoftilførslen dækkes af gylle. Svovlsur ammoniak kan være et oplagt valg, men vær opmærksom på, at denne gødningstype kan være vanskeligt at sprede jævnt på stor arbejdsbredde især i en lav dosering.
Sven Erik Pinstrup
Har du behov for sparring, er du altid velkommen til at tage kontakt til din planterådgiver...

SVEN ERIK PINSTRUP

Faglig leder Planter, Planterådgiver

Eksperter i landbrugsrådgivning

Vi giver dig 360° rådgivning. Du får det hele under det samme tag – og det er noget, vi ser som en stor styrke.
FÅ RÅDGIVNING NU
phone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram