Fjordland Kongres: 7. feb. 2023 - Se mere her
NyhederArrangementerOm osMedarbejdereKarriereKontakt

30. marts 2023

ESG-rapportering bliver din "license to produce"

I en nær fremtid er det ikke længere nok at kunne vise positive økonomiske resultater. Virksomheder skal også have en positiv eller minimal påvirkning på kloden og menneskene - og det skal dokumenteres og rapporteres i form af en ESG-rapport.
E, S og G - De tre kerneområder i bæredygtighed:

ENVIRONMENT

Klima
Biodiversitet
Vand- og luftkvalitet

SOCIAL

Socialt ansvar
Arbejdsforhold og -miljø
Husdyrenes sundhed og velfærd

GOVERNANCE

Virksomhedsledelse
Økonomisk robusthed
Compliance
I første omgang er der især fokus på E´et i ESG på grund af Pariseraftalen og dens mål om at begrænse den globale opvarmning, som forpligtiger Danmark til at bidrage til den samlede reduktion i udledningen af drivhusgasser globalt. Mange landmænd rapporterer allerede på bæredygtighed, for eksempel via Arlas Klimatjek. Hvilke betingelser og krav til dokumentation der bliver i fremtiden, afhænger i høj grad af beslutningerne i EU og deres arbejde med Taksonomien (et fælles sprog for virksomheder og investorer i EU), der definerer hvad der er bæredygtighed.

Men hvorfor skal du som landmand måle, dokumentere og rapportere din virksomheds arbejde med bæredygtighed?
Det giver dig rettighed til at producere og afsætte
Bæredygtighed er en faktor, der betyder mere og mere hos forbrugerne og vælgerne. Og det er dem, som i sidste ende bestemmer de vilkår som danske landmænd skal producere under i fremtiden. Derfor bliver ESG-rapporten et vigtigt værktøj til at dokumentere og synliggøre alle de gode ting, du allerede gør og det du har planlagt at gøre i fremtiden, så du kan opnå politikernes og forbrugernes accept.
Din virksomhed bliver mere værd
Fra 2024 rammes alle større virksomheder af omfattende rapporteringskrav for bæredygtighed. Det vil indirekte få betydning for dig som landmand, fordi du vil blive mødt af krav til oplysning om ESG-forhold fra blandt andet pengeinstitutterne. Bæredygtighed er altså en parameter, som du vil blive vurderet på fremover og som blandt andet vil få betydning for dine finansieringsmuligheder. Ved at arbejde med ESG, viser du dine samarbejdspartnere, at du tager hånd og de risici, som er forbundet med den grønne omstilling - herunder ændrede forbrugeradfærd, nye krav fra aftagerne af dine produkter og politiske reguleringer (for eksempel CO2-afgifter). Med andre ord, skal en bæredygtighed omstilling af din virksomhed sikre, at du også i fremtiden kan producere og afsætte højværdiprodukter og ikke mindst tiltrække kvalificeret arbejdskraft.
Du får et værdifuldt ledelsesværktøj med afdækning af risici og muligheder inden for E, S og G
ESG-rapporten giver et overblik over hvilke bæredygtighedsrisici du skal forholde dig til på din bedrift, samt en plan for hvilke tiltag der skal gennemføres. Derudover er rapporten et godt værktøj til at kommunikere bedriftens ambitioner og mål ud til medarbejdere og samarbejdspartnere. Endeligt kan rapporten bruges som et styringsværktøj internt på bedriften og til at følge op på de mål der er sat for virksomheden. Det er altså et værktøj som kan gøre dit arbejde med bæredygtighed mere konkret, så du ikke mister overblikket.

Kom godt i gang med ESG

Begrebet bæredygtighed rummer mange parametre og det kan være en svær jungle at navigere i. 

I Fjordland er vi et hold af specialister som er uddannet i ESG-rapportering og udarbejdelse af klimahandlingsplaner i ESGreen Tool.

Vi tilbyder:
Et indledende møde hvor vi afdækker ESG-forholdene på din ejendom og sporer os ind på hvilke områder du gerne vil arbejde med.
Udarbejdelse af ESG-rapport
Opfølgning på ESG-rapporten, f.eks. i forbindelse med budgetopfølgning.
Timebaseret rådgivning baseret på individuelle behov og ønsker

ANNA WORM

Afdelingsleder Miljø, Natur & Klima
Har du spørgsmål eller vil du i gang med ESG, så er du altid velkommen til at kontakte os...
Jens Tange Møllmann

JENS TANGE MØLLMANN

Virksomhedsrådgiver

Eksperter i landbrugsrådgivning

Vi giver dig 360° rådgivning. Du får det hele under det samme tag – og det er noget, vi ser som en stor styrke.
FÅ RÅDGIVNING NU
cloud-syncheartfile-addphone-handsetchart-barshistorymagnifier linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram