Fjordland Kongres: 7. feb. 2023 - Se mere her
NyhederArrangementerOm osMedarbejdereKarriereKontakt

19. september 2023

Hvem skal arve dit indbo?

Har du en mening om hvem der skal arve dit indbo og personlige effekter?
Efter arvelovens § 66 kan testamentarisk bestemmelse om, hvem der skal arve sædvanligt indbo og personlige effekter, oprettes skriftligt af testator ved en dateret og underskrevet erklæring. Dette kaldes et indbotestamente.

Man kan lave en fortegnelse over indbo og sætte navne på, hvem der skal udtage dette indbo. Listen skal være dateret og underskrevet. Man kan løbende ændre i listen eller lave en ny. Formkrav er alene, at fortegnelsen skal være skriftlig med datering og underskrift.

Sedler sat på indbo med oplysning om, hvem der skal arve genstanden vil være gyldig som et indbotestamente, såfremt sedlen er dateret og underskrevet af arveladeren.
Hvad der er sædvanligt indbo må afgøres konkret, bl.a. under henvisning til arvemassens størrelse. Udgangspunktet er, at genstande, der har været anvendt som indbo, er omfattet af udtrykket sædvanligt indbo. Også selvom f.eks. ægte tæpper eller malerier har en ikke ubetydelig økonomisk værdi. Er der tale om kostbare samlinger af f.eks. sølvgenstande, ægte tæpper og malerier falder disse dog udenfor og kræver sædvanligt testamente.

Bedømmelsen af, hvad der er omfattet af begrebet ”sædvanligt indbo” er relativ. Således vil forståelsen være afhængig af boets størrelse og afdødes forhold.

Såfremt der er tvivl om, hvorvidt der er tale om sædvanligt indbo anbefales du at søge særskilt rådgivning herom med henblik på at få vurderet, om der er behov for at oprette sædvanligt testamente til fordeling af indbo.
"Kontakt mig gerne hvis det giver anledning til spørgsmål"

MOGENS PEDERSEN

Jurist
Mail: mop@fjordland.dk
Tlf: 9663 0575

Eksperter i landbrugsrådgivning

Vi giver dig 360° rådgivning. Du får det hele under det samme tag – og det er noget, vi ser som en stor styrke.
FÅ RÅDGIVNING NU
phone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram