NyhederArrangementerOm osMedarbejdereKontakt

Tilskud til sammenhængende arealer i NATURA 2000

I efteråret 2018 startede en ny tilskudsordning med mulighed for at søge tilskud til PERMANENT EKSTENSIVERING af jord i visse Natura 2000-områder. Næste ansøgningsrunde er nu i gang og den nye ansøgningsrunde startede den 3.juni og slutter den 5.august 2019.

Tilskuddet kan udelukkende søges af private ejere af jord, der ligger i helt specielle Natura-2000 områder, se nedenstående kort. Arealet skal desuden ligge i direkte tilknytning til særligt udpegede naturtyper, se MiljøGIS og bekendtgørelsen.

Tilskuddet ydes som kompensation for permanent ekstensivering af arealet. Fremover må arealet ikke lægges om, gødskes, kalkes eller sprøjtes. Arealet skal ligge som ekstensivt græs- eller naturareal og kravet bliver tinglyst.

Der er afsat 10 mio. kr. til tilskuddet i 2019 (ligesom i 2018) og sidste år blev der indsendt 112 ansøgninger, men kun 14 fik tilskud. Der forventes stor søgning til ordningen og ansøgningerne prioriteres efter: arealstørrelse, andel af omdriftsjord og sammenbinding af arealer med habitatnatur. Flere lodsejere kan godt sende en samlet ansøgning ind, for at forbedre chancen for tilskud.
Tilskud til sammenhængende arealer

Kontakt undertegnet snarest muligt, hvis du er interesseret i at søge tilskuddet.
Jette Kjær R

Tlf. 96153075Mail: jkj@landbo-limfjord.dk,

Eksperter i landbrugsrådgivning

Vi giver dig 360° rådgivning. Du får det hele under det samme tag – og det er noget vi ser som en stor styrke.
FÅ RÅDGIVNING NU
mail@fjordland.dk
phone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram