Fjordland Kongres: 7. feb. 2023 - Se mere her
NyhederArrangementerOm osMedarbejdereKarriereKontakt

8. august 2023

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende §45

Selvstændige erhvervsdrivende har mulighed for at tegne en forsikringsordning, som giver ret til sygedagpenge i de første 2 uger af sygeperioden. Efter 2 uger kan man modtage sygedagpenge fra Kommunen uden forsikring, dog betinget af at man opfylder kravene dertil. Personer, der driver en selvstændig erhvervsvirksomhed, kan tegne denne forsikring. Det er dog en betingelse for at blive optaget i forsikringsordningen, at der er indtægt i virksomheden. Der findes 2 forskellige typer af forsikringer. 

Periode 01.04.2023 til 31.03.2024.

1

TYPE 1

Forsikring fra 3. fraværsdag koster 2.284 kr. for 2/3 sats og 3.426 kr. for 1/1 sats.

2

TYPE 2

Forsikring fra 1. fraværsdag koster 3.526 kr. for 2/3 sats og 5.289 kr. for 1/1 sats.
Har man en arbejdsfortjeneste i erhvervsvirksomheden på 154.787 kr. eller mere, kan det betale sig at forsikre sig til 1/1 sats.

Der er en ventetid på 6 måneder efter den dato, hvor Udbetaling Danmark, der varetager forsikringsordningen, har modtaget indmeldelsesblanketten, inden der er ret til sygedagpenge efter forsikringen. Dog har man ret til sygedagpenge i venteperioden, hvis man kommer til skade ved et ulykkestilfælde. Der er dog ingen ventetid for personer, der tilmelder sig inden 3 måneder, fra de er overgået fra at være lønmodtager til at være selvstændig erhvervsdrivende, hvis de opfylder betingelserne for ret til sygedagpenge på grundlag af deres ansættelse som lønmodtager.

For at opfylde beskæftigelseskravet som selvstændig erhvervsdrivende, skal man inden for de sidste 12 måneder gennemsnitligt have drevet selvstændig erhvervsvirksomhed i mindst halvdelen (18,5 time) af den normale overenskomstmæssige ugentlige arbejdstid i mindst 6 måneder, heraf den seneste måned forud for sygefraværet. Hvis der er drevet selvstændig erhvervsvirksomhed i mindre end 6 måneder, kan forudgående beskæftigelse som lønmodtager medregnes ved opgørelsen af, om beskæftigelseskravet er opfyldt.

Sygedagpenge til selvstændige erhvervsdrivende kan udbetales som en 7 dags uge fra mandag til søndag med lige store andele pr. dag. Sygedagpengene beregnes på grundlag af arbejdsfortjenesten ved selvstændig erhvervsdrivende. Som dokumentation for arbejdsfortjenesten anvendes normalt SKAT´s årsopgørelse for det seneste regnskabsår.

Minimumsydelsen kan altid udbetales, selv om der ikke kan dokumenteres en arbejdsfortjeneste. Hvis der er tegnet en forsikring til 1/1 sats, kan der udbetales et højere beløb end minimumsydelsen, hvis det dokumenteres, at arbejdsfortjenesten berettiger til det.

Præmien for forsikringsordningen er fradragsberettiget som et ligningsmæssigt fradrag.

Tilmeldingsblanketten findes på virk.dk og skriv derefter Sygedagpengeforsikring i søgefeltet. Her kan man finde tilmeldingsblanketten, der kan udfyldes elektronisk.
Jens Thomsen
Har du spørgsmål eller brug for yderligere oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte mig eller en af mine kolleger hos Fjordland...

JENS THOMSEN

Revisor

Eksperter i landbrugsrådgivning

Vi giver dig 360° rådgivning. Du får det hele under det samme tag – og det er noget, vi ser som en stor styrke.
FÅ RÅDGIVNING NU
phone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram