Fjordland Kongres: 7. feb. 2023 - Se mere her
NyhederArrangementerOm osMedarbejdereKarriereKontakt


Opfølgningskursus, sprøjtecertifikat efterår 2023

Vi afholder opdateringskursus med den nyeste viden om sprøjter, sprøjteteknik, skadegørere, plantebeskyttelse, lovgivning og meget mere.

Alle sprøjteførere skal ud over at have sprøjtebevis/-certifikat, også gennemføre et opfølgningskursus hvert 4. år. Har du været på opfølgningskursus i efteråret 2019, er det nu tid for opfølgning.
Gennemført kursus + sprøjtebevis/certifikat giver autorisation til køb og brug af planteværnsmidler i 4 år.

Hovedparten af kursets indhold er fastlagt i bekendtgørelsen, men underviserne har tilpasset undervisningen, så den tager udgangspunkt i de praktiske forhold her på egnen. Igen i år vil vi tale en del om dysevalg.

Følgende punkter vil blive gennemgået på kurset:

Bekæmpelsesmidler
Behandlingsstrategier
Lovgivning, arbejdsmiljø og punktkilder
Sprøjtekendskab
Opsamling og evaluering
Kurserne er AMU-kurser, som udbydes i samarbejde med EUC Nordvest, fagkode 48175.

Undervisere: Planterådgivere ved Fjordland og Hans Thostrup, teknik- og arbejdsmiljørådgiver.

Tidspunkt: kl. 08.45 - 16.10

Pris: Deltagergebyr for kurset er kr. 134,- + forplejning og materialer til kr. 700,- i alt kr. 834,-
Beløbende bliver opkrævet på én faktura via EUC Nordvest som fremsendes i virksomhedens E-Boks
Beviset for kurset sendes til den personlige E-Boks

Husk efter endt kursus at autorisere dig i Miljøstyrelsens MAB-system, samt tilknytte din autorisation til virksomhedens CVR-nr. – for hjælp her til kontakt da Fjordlands planteavls sekretær.
Kurser hos Fjordland - Thisted, Silstrupparken 2, 7700 Thisted

frist for tilmelding den 29. november 2023


Sådan tilmelder du dig

Tilmelding samt ansøgning om VEU-godtgørelse forgår via ovenstående link, hvor du skal logge ind med NemID eller medarbejdersignatur/erhvervs-NemID.
Du kan læse mere om, hvordan du gør her. 

For at være berettiget til VEU-godtgørelse og tilskud til transport (befordringstilskud), skal du opfylde nogle generelle betingelser:

Du skal enten være i arbejde som lønmodtager eller være selvstændig erhvervsdrivende, når du ansøger
Du må som hovedregel ikke have en uddannelse, der er på et højere niveau end en erhvervsuddannelse eller lignende
Hvis du har en videregående uddannelse, må du ikke have brugt den de seneste fem år
Du skal have en tæt tilknytning til Danmark. Det betyder, at du skal være ansat hos en arbejdsgiver, der er underlagt dansk lovgivning. Er du selvstændig erhvervsdrivende, skal din virksomhed være underlagt dansk lovgivning
Du skal opfylde adgangsbetingelserne til den uddannelse, du søger VEU-godtgørelse og befordringstilskud til

Er du ansat og får løn på kursus dagen, skal din arbejdsgiver tilmelde dig med virksomhedens MitID.
Er du ansat, med modtager IKKE løn på kursus dagen, skal du tilmelde dig med dit personlige MitID og anføre din arbejdsgivers cvr-nummer.

Har du brug for hjælp, er du velkommen til at kontakte EUC Nordvest mandag til torsdag i tidsrummet kl. 8.00 - 15.30 og fredag i tidsrummet kl. 8.00 - 14.00 på tlf. 9272 9842 - Der er også mulighed for at aftale en tid til hjælp udenfor disse åbningstider.

Eksperter i landbrugsrådgivning

Vi giver dig 360° rådgivning. Du får det hele under det samme tag – og det er noget, vi ser som en stor styrke.
FÅ RÅDGIVNING NU
phone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram