Fjordland Kongres: 7. feb. 2023 - Se mere her
NyhederArrangementerOm osMedarbejdereKarriereKontakt


Opfølgningskursus, sprøjtecertifikat april 2024

Vi afholder opdateringskursus med den nyeste viden om sprøjter, sprøjteteknik, skadegørere, plantebeskyttelse, lovgivning og meget mere.

Alle sprøjteførere skal ud over at have sprøjtebevis/-certifikat, også gennemføre et opfølgningskursus hvert 4. år. Har du været på opfølgningskursus i foråret 2020, er det nu tid for opfølgning.
Gennemført kursus + sprøjtebevis/certifikat giver autorisation til køb og brug af planteværnsmidler i 4 år.

Hovedparten af kursets indhold er fastlagt i bekendtgørelsen, men underviserne har tilpasset undervisningen, så den tager udgangspunkt i de praktiske forhold her på egnen. Igen i år vil vi tale en del om dysevalg.

Følgende punkter vil blive gennemgået på kurset:

Bekæmpelsesmidler
Behandlingsstrategier
Lovgivning, arbejdsmiljø og punktkilder
Sprøjtekendskab
Opsamling og evaluering
Kurserne er AMU-kurser, som udbydes i samarbejde med EUC Nordvest, fagkode 48175.

Undervisere: Planterådgivere ved Fjordland og Hans Thostrup, teknik- og arbejdsmiljørådgiver.

Tidspunkt: kl. 08.45 - 16.10

Pris: Deltagergebyr for kurset er kr. 208,- + forplejning og materialer til kr. 700,- i alt kr. 908,-
Beløbende bliver opkrævet på én faktura via EUC Nordvest som fremsendes i virksomhedens E-Boks
Beviset for kurset sendes til den personlige E-Boks

Husk efter endt kursus at autorisere dig i Miljøstyrelsens MAB-system, samt tilknytte din autorisation til virksomhedens CVR-nr. – for hjælp her til kontakt da Fjordlands planteavls sekretær.
Kursus hos Fjordland - Skive, Resenvej 85, 7800 Skive

Torsdag den 4. april 2024 TILMELD DIG LIGE HER
frist for tilmelding den 26. marts 2024
Sådan tilmelder du dig

Tilmelding samt ansøgning om VEU-godtgørelse forgår via ovenstående link, hvor du skal logge ind med MitID. 
Du kan læse mere om, hvordan du gør her. 

For at være berettiget til VEU-godtgørelse og tilskud til transport (befordringstilskud), skal du opfylde nogle generelle betingelser:

Du skal enten være i arbejde som lønmodtager eller være selvstændig erhvervsdrivende, når du ansøger
Du må som hovedregel ikke have en uddannelse, der er på et højere niveau end en erhvervsuddannelse eller lignende
Hvis du har en videregående uddannelse, må du ikke have brugt den de seneste fem år
Du skal have en tæt tilknytning til Danmark. Det betyder, at du skal være ansat hos en arbejdsgiver, der er underlagt dansk lovgivning. Er du selvstændig erhvervsdrivende, skal din virksomhed være underlagt dansk lovgivning
Du skal opfylde adgangsbetingelserne til den uddannelse, du søger VEU-godtgørelse og befordringstilskud til

Er du ansat og får løn på kursus dagen, skal din arbejdsgiver tilmelde dig med virksomhedens MitID.
Er du ansat, med modtager IKKE løn på kursus dagen, skal du tilmelde dig med dit personlige MitID og anføre din arbejdsgivers cvr-nummer.

Har du brug for hjælp, er du velkommen til at kontakte EUC Nordvest mandag til torsdag i tidsrummet kl. 8.00 - 15.30 og fredag i tidsrummet kl. 8.00 - 14.00 på tlf. 9272 9842 - Der er også mulighed for at aftale en tid til hjælp udenfor disse åbningstider.Udliciteringsaftale mellem EUC Nordvest og Fjordland:
Periode: 15.01.24-31.12.24
EUC Nordvest og Fjordland har for perioden 15.01.24-31.12.24 indgået udliciteringskontrakt vedr. gennemførelse af undervisning på:
AMU nr. 48175 Opfølgnings kursus, sprøjtecertifikat landbrug

Følgende opgaver er udliciteret i aftalen:

Tilrettelæggelse og afholdelse af undervisningen, herunder planlægning og tilrettelæggelse af hele eller dele af uddannelserne, så de kan afholdes fagligt og pædagogisk korrekt
Bedømmelse af om kursisterne
Bedømmelse af om kursisterne har nået uddannelsens centralt godkendte mål. Dette sker på baggrund af kursistens tilstedeværelse og deltagelse i undervisningen

Eksperter i landbrugsrådgivning

Vi giver dig 360° rådgivning. Du får det hele under det samme tag – og det er noget, vi ser som en stor styrke.
FÅ RÅDGIVNING NU
phone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram