Fjordland Kongres: 7. feb. 2023 - Se mere her
NyhederArrangementerOm osMedarbejdereKarriereKontakt

Konfliktmægling kræver frivillighed

Konfliktmægling er en struktureret tilgang til håndtering af konflikter. Det kræver, at parterne gerne vil og deltager frivilligt.

Hos Fjordland møder du en mægler, som er uddannet konfliktmægler (GRUM) fra Center for Konfliktløsning i København og følger centrets grundlæggende principper for mægling, se ”Grundlæggende principper for mægling” nederst på siden.

Kort kan konfliktmægling defineres som:
Håndtryk - Konfliktmægling

En frivillig og fortrolig konfliktløsningsmetode, hvor en eller flere upartiske tredjepersoner hjælper parterne med selv at finde og forhandle sig frem til en for dem tilfredsstillende løsning gennem en struktureret proces.

Mægler rammesætter og leder mæglingen, men træffer ingen afgørelse i sagen.

Selve mæglingen er en struktureret og styret proces. Den får parterne til at lytte til hinandens opfattelse af situationen og gennem dialog og forhandling finde frem til holdbare aftaler, som de kan acceptere, respektere og overholde.

Hver enkelt mæglingssituation kræver nøje forberedelse fra konfliktmæglerens side og er således skræddersyet til den enkelte situation.

Konfliktmægling kan være en proces mellem enkeltpersoner eller grupper.

Du kan læse mere om Center for Konfliktløsning (CfK) ved at følge dette link til grundlægger af centret, Else Hammerichs tale ved centrets 25 års jubilæum i 2019

Kontakt os, hvis du vil høre, hvordan vi kan hjælpe dig med konflikthåndtering og konfliktmægling.

Grundlæggende principper for mægling

KONFLIKTEN ER EN UDVIKLINGSMULIGHED

En konflikt er udtryk for, at man vil noget forskelligt. At ens interesser og behov umiddelbart går i forskellig retning og kommer i vejen for hinanden. Hvis man tør gennemleve og håndtere konflikten, kan den vise sig at føre til udvikling og åbne for nye muligheder.

FRIVILLIG KONFLIKTLØSNINGSMETODE

Mægleren vil sikre sig, at parterne er frivilligt til stede, og at de gerne vil forsøge at finde en løsning. Parterne kan på et hvilket som helst tidspunkt afbryde mæglingen.

PARTERNE ER EKSPERTER PÅ DERES EGET LIV

Ingen er eksperter i andres liv, og en konflikt kan aldrig beskrives uafhængigt af den, der beskriver den. Mægleren er meget aktiv med at finde mulige veje i mæglingsprocessen og med at foreslå og fastholde rammerne. Men mægleren vil aldrig overtage ansvaret for løsningen af konflikten eller selv foreslå løsninger.

KONFLIKTEN ER PARTERNES EJENDOM

Konflikten og dens løsning er parternes. Det er parterne selv, der personligt deltager i mæglingen og forhandler direkte med hinanden. De bestemmer suverænt, hvordan de vil løse deres uoverensstemmelser.

UPARTISKHED

Mægleren tager ikke parti for nogen af parterne og afholder sig fra at give sine personlige meninger og holdninger til kende. Mægleren tager ikke stilling til, hvad der er rigtigt og forkert, men fungerer som proceshjælper og er med til at skabe et fundament for parternes samtale.

FORTROLIGHED

Mægleren har tavshedspligt. Dette aftales som en ’spilleregel’ ved mæglingens begyndelse. Det er vigtigt, at parterne oplever frihed til at udtrykke sig åbent og ærligt uden at bekymre sig om, at informationer fortælles videre.
Ligesom vores mægling bygger på samme etik og værdier.
Læs mere her

Eksperter i landbrugsrådgivning

Vi giver dig 360° rådgivning. Du får det hele under det samme tag – og det er noget, vi ser som en stor styrke.
FÅ RÅDGIVNING NU
phone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram